TenneT mag kosten niet verrekenen


Netbeheerder TenneT mag de inkoopkosten niet verrekenen met de tarieven voor energie. Dat heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) bepaald. TenneT en VEMW hadden bezwaar tegen de tariefbesluiten 2013 aangetekend, maar de ACM wees die bezwaren af.

Hoogte tarieven
In de tariefbesluiten bepaalt de Autoriteit hoeveel kosten TenneT regionale netbeheerders en grote zakelijke afnemers in kosten mag brengen voor het transport van elektriciteit. Die regionale netbeheerders berekenen die kosten die zij aan TenneT kwijt zijn door aan consumenten en kleine bedrijven.

Volgens TenneT had de Autoriteit Consument en Markt achteraf de tarieven moeten corrigeren. Het gaan dan om de inkoopkosten die de leverancier van elektriciteit tussen 2009 en 2011 heeft gemaakt voor naastgelegen elektriciteitsnetwerken. Dat zijn de netwerken van onder andere Stedin en Liander. Die netten hebben een gelijk spanningsniveau. De netbeheerders maken over de verrekening van de kosten onderling afspraken.

Te laat
Dat de ACM de bezwaren afwijst, is logisch. TenneT meldde de inkoopkosten laat bij de Autoriteit Consument en Markt. Dat terwijl de netbeheerder volgens de ACM de kosten wel gewoon had kunnen voorzien. Dus rekent de inkoopkosten niet meer mee in het methodebesluit. In dat besluit legt de Autoriteit de rekenkundige methode voor de tarieven vast. In datzelfde besluit staat ook waarmee de Autoriteit rekening mee houdt bij het vaststellen van de tarieven.

‘Kosten zijn te dragen’
De Autoriteit vindt dat de kosten voor TenneT best te dragen zijn. Daarom maakt het geen gebruik van de bevoegdheid om te nacalculeren. Daarbij werden de belangen van de afnemers en van de leverancier van elektriciteit tegen elkaar afgewogen. Volgens de Autoriteit had TenneT de inkoopkosten eerder moeten melden.

Het belang van de afnemer bij behoud van de vierde reguleringsperiode en de zekerheid daarover weegt voor de Autoriteit Consument en Markt zwaarder dan het belang van TenneT en dus mag de netbeheerder de inkoopkosten niet verrekenen met de tarieven.

Door: Riccardo de Wit