Shell: vanaf 2040 zonne-energie rendabel


Vanaf 2040 is zonne-energie rendabel, is een statement die olieconcern Shell eind 2011 deed. Echter onderbouwde Shell niet precies voor wie dit rendabel was. Dit leidde tot grote verwarring bij NRC Next, die het één en ander uitzocht. In het artikel van Shell stond onder andere dat door stijgende prijzen van fossiele brandstoffen in 2040 zonne-energie een rendabel alternatief zou zijn.

Shell of de consument
De belangrijkste vraag was voor wie zonne-energie rendabel zou zijn, Shell of de consument. Na navraag bij Ewald Breunesse, manager Energy Transition bij Shell, bleek dat Shell gerekend had met de prijs die het kost om energie op te wekken. Echter wekte de Stichting Natuur en Milieu de indruk dat zonne-energie al bijna rendabel zou zijn in vergelijking tot fossiele brandstoffen: zij bleken gerekend te hebben met de prijs die de consument betaalt voor elektriciteit, en die is hoger dan de berekening van Shell.

De mening van de expert
Veel energie-experts zijn het met elkaar eens dat de prijs van energie niet erg goed te bepalen valt, maar wel schrijft men er rapporten over. Experts verwachten dat de prijs van zonne-energie daalt, en dat de prijs vanwege afname in het olieaanbod zal stijgen. Pas over een aantal decennia zal zonne-energie ook daadwerkelijk rendabel worden voor de consument.

De mening van de journalist
Momenteel betaalt de consument 21 cent per kilowattuur, terwijl de prijs van elektriciteit uit het stroomnet 25 cent per kilowattuur is. De journalisten van NRC Next zijn hierdoor van mening dat de stelling dat in 2040 zonne-energie rendabel is, maar half waar.

Vergelijken
Zowel zonne-energie als groene energie worden door diverse energiemaatschappijen aangeboden. Daarom kunt u het beste energie vergelijken voor een ruim aanbod tussen zonne-energie en groene energie.

Door: Riccardo de Wit