Reclamespot Nederlandse Energie Maatschappij zorgt voor controverse


De nieuwe reclamecampagne van de Nederlandse Energie Maatschappij heeft opnieuw voor controverse gezorgd. Daartoe zijn bij de Reclame Code Commissie (RCC) verschillende klachten binnengekomen.

De klagers geven aan dat zij van mening zijn dat het de reclamespot ontbreekt aan de goede smaak, fatsoen, misleidend is, en bovendien nodeloos kwetsend voor gelovigen. Ook de Bond tegen Vloeken noemt de spot godslastering en heeft een klacht ingediend.

Reclame
In het spotje wordt het scheppingsverhaal nagebootst. Deze wordt gekoppeld aan de woorden ‘ik zeg doen!’, de bekende slogan van de Energiemaatschappij. In de reclame laat ‘God’ weten voor zonne-energie van NL Energie te zijn.

Klachten
Hoeveel klachten de Reclame Code Commissie precies over het spotje ontvangen heeft, is voorlopig nog niet duidelijk. Op 2 augustus 2012 maakt de RCC de balans op, en zal dan precies onderzoeken waar de klachten inhoudelijk over gaan.

Naast een aantal televisiekijkers heeft ook de Bond tegen het Vloeken laten weten de reclamespot godslasterend te vinden. “Welke keuzes liggen aan deze campagne ten grondslag?”, stelt de bond op hun website.

Positieve reacties
Pieter Schoen, algemeen directeur bij de Nederlandse Energie Maatschappij is zich echter van geen kwaad bewust. Hij noemt het vervelend dat sommige kijkers aanstoot nemen aan het reclamespotje. Het is volgens hem nooit de bedoeling geweest te spotten met het scheppingsverhaal. “We wilden juist op lichtvoetige wijze zonne-energie onder de aandacht brengen”, zegt Schoen.

Volgens hem zijn er ook positieve reacties op de reclamespot ontvangen, en is NL Energie niet van plan om de reclamespot van de buis te halen.

Energie afsluiten
Middels het reclamespotje probeert de Nederlandse Energie Maatschappij klanten ertoe te bewegen meer energiecontracten voor zonne-energie af te sluiten. Energie vergelijken geeft u de mogelijkheid om zelf over te stappen op zonne-energie of groene stroom.

Door: Riccardo de Wit