Provincie Utrecht slaat handen ineen voor duurzame energie


In de provincie Utrecht gaan zowel particulieren als bedrijven met elkaar samenwerken om zo duurzame energie aantrekkelijker en bereikbaarder te maken. Daarom is er een project gestart waarin de voordelen van slimme energienetwerken, ook wel ‘smart grids’ genoemd, worden uitgelegd aan consumenten en bedrijven. De bedoeling van dit project is om toepassingen te ontwikkelen en te toetsen, en op deze manier dus op een milieuvriendelijke manier duurzame energie op te wekken. Het experiment met het werken van smart grids valt onder het projectplan van de Taskforce Innovatie Regio Utrecht.

Een smart grid
Met een smart grid wordt bedoeld dat het aanbod van decentraal opgewekte energie (zonnepanelen op het dak, windturbines en warmtekrachtinstallaties) wordt afgestemd op de vraag naar energie. Het tijdperk dat alleen grote energiemaatschappijen in een grote centrale energie op kunnen werken, komt daarmee ten einde.

Het doel
Het doel van het werken met smart grids onder zowel particulieren als bedrijven is voor beide doelgroepen verschillend. Consumenten willen graag hun energierekening laag houden. Daarom wordt er gebruik gemaakt van slimme energiemeters. Deze energiemeters sturen minder energiezuinige apparaten aan om op een tijdstip te werken wanneer de energieprijs het laagst is. Door decentraal energie op te wekken, hoeft er minder energie afgenomen te worden bij de grote energiemaatschappijen.

Ook bedrijven hebben voordeel bij deelname aan het experiment met smart grids. Op kantoor staan talloze apparaten die misschien niet altijd even nodig zijn. Elk bedrijf moet altijd bereikbaar zijn, en dus is bijvoorbeeld telefonie onmisbaar. Deze telefoon zou ook kunnen werken binnen een smart grid die is opgewekt door de zonnepanelen bovenop het dak. Daardoor worden ook de stroomrekeningen binnen bedrijven een stuk lager.

Lagere prijs
Doordat steeds meer consumenten en bedrijven zelf bezig zijn met het opwekken van duurzame energie, hoeven netbeheerders minder onderhoud te plegen aan hun energienetten. Daardoor zijn er minder dikke kabels nodig om energie te kunnen leveren. Hiermee kunnen de energieprijzen voor consumenten en bedrijven die niet in een smart grid werken ook laag blijven. Daarnaast krijgen energiebedrijven een beter inzicht van het nog groener opwekken van duurzame energie.

Energie vergelijken
Wie zelf niet kan werken binnen een smart grid omdat hij of zij nog niet overtuigd is, of omdat de persoonlijke situatie dergelijke investeringen niet toelaat, kan alsnog besparen op zijn energierekening. Vergelijk energieleveranciers om zo de laagste prijs te vinden.

Door: Riccardo de Wit