Nederlanders verbruiken minder energie


Het energieverbruik in Nederland is in 2013 licht gedaald. De Nederlandse klant van het energiebedrijf verbruikte meer aardgas, maar maakte minder gebruik van olieproducten. In totaal verbruikten consumenten en bedrijven 0,8% minder energie dan in het jaar ervoor. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag.

De economie
De daling van het energieverbruik hangt volgens het CBS samen met de teruggelopen economische activiteiten. Dat komt vooral doordat  de chemische industrie minder aardolie gebruikte voor het maken van chemische producten, vanwege de slecht draaiende economie. Een terugval van de productie in de chemische industrie zorgde voor die afname van het gebruik van aardolieproducten.

Onderhoud in Borssele
Vooral het gebruik van aardolie en ‘overige energiedragers’ daalde het afgelopen jaar het meest. Het gebruik daarvan nam ruim drie en ruim vier procent af. Onder ‘overige energiedragers’ verstaan we onder meer groene energie en kernenergie. Dat Nederland minder gebruikmaakt van kernenergie, is logisch. De kerncentrale in Borssele kreeg namelijk in 2013 te maken met grootschalig onderhoud.

Een andere reden voor de afname van het olieverbruik was het brandstofverbruik van auto’s en vrachtwagens. Die verbruiken minder brandstof, waardoor het olieverbruik met ongeveer drie procent afnam.

Stijging van het aardgasverbruik
Nederlandse energieverbruikers verbruikten het afgelopen jaar wel meer aardgas. Huishoudens en bedrijven verbruikten 1,8% meer aardgas dan vorig jaar. Het voorjaar was in 2013 dan ook veel kouder dan in de jaren ervoor. Het CBS meet dan ook wat het verbruik zou zijn geweest als Nederland niet met een koude lente te maken zou hebben gehad;  het gecorrigeerde aardgasverbruik is dan voor het derde jaar op rij afgenomen. Het verbruik laagt dan anderhalf procent lager dan een jaar eerder.

In 2012 en 2013 was het algemene energieverbruik lager dan de jaren ervoor, doordat er minder aardgas werd verbruikt om elektriciteit te produceren. In plats van aardgas, gebruikten energiemaatschappijen steenkool. De Nederlandse energiebedrijven voerden ook meer elektriciteit in vanuit het buitenland. Nederland verbruikte evenveel steenkool als het jaar ervoor.

Stroomverbruik stabiel
Het stroomverbruik is op dit moment stabiel. Het lijkt zelfs licht toe te nemen. Dat blijkt uit gegevens van netbeheerder Tennet. Het stroomverbruik is alleen het verbruik van stroom. Het energieverbruik is zowel het aardolie-, gas als stroomverbruik samen.

Door: Riccardo de Wit