Meer gebruik van hernieuwbare energie


In het totale energieverbruik is het aandeel hernieuwbare energie van 3,8 procent in 2010 naar 4,2 procent in 2011 gestegen. Er vond een daling plaats van het totale energieverbruik, en een toename van het verbruik van hernieuwbare energie. De cijfers werden op maandag 7 mei gepresenteerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek, het CBS.

Hernieuwbaar verbruik
Het verbruik van hernieuwbare energie steek van 86 naar 93 petajoule. Hernieuwbare energie wordt zowel als elektriciteitsvorm, warmtebron en voor biobrandstoffen voor vervoer gebruikt. De stijging van hernieuwbare energie als bron voor biobrandstoffen steeg met een derde. In 2011 was ongeveer 15 procent van al het energieverbruik hernieuwbare energie.

Elektriciteit heeft met 45 procent nog steeds het grootste aandeel als het gaat om hernieuwbare energie. Daarbij gaat het vooral om elektriciteit dat opgewekt wordt uit biomassa en windenergie. Een tweede doel voor hernieuwbare energie was naast elektriciteit het opwekken van warmte.

Daling
Het totale energieverbruik daalde in 2011 met 5 procent in vergelijking met het jaar ervoor. De winter van 2011 was minder koud dan de winter in 2010, waardoor minder huishoudens de kachel aanzetten.

Hernieuwbare warmte komt voort uit houtverbruik door huishoudens voor sfeerverwarming. Het aandeel nam in 2011 in zijn totaliteit af, omdat de huizen toen minder verwarmd hoefden te worden. De winter was minder koud dan het jaar ervoor. De belangrijkste bron van hernieuwbare energie is biomassa: driekwart van alle hernieuwbare energie komt voor uit opwekking uit biomassa. Ook in kolencentrales, houtkachels en als biogas wordt biomassa gebruikt.

Energieprijs
Hoewel het totale verbruik dus afneemt per huishouden, en men meer gebruik maakt van hernieuwbare energie, blijft de energieprijs wel stijgen. Het is dus aangeraden om energie te vergelijken. Zo kunnen huishoudens per maand flink besparen op de energierekening.

Door: Riccardo de Wit