Klimaatbeleid 2005 veel duurder dan verwacht


Het klimaatbeleid dat Nederland voerde in 2005, is achteraf duurder dan toen verwacht werd. De kosten en effectiviteit van het klimaatbeleid blijken niet in te schatten. Dat staat in een gepubliceerde van de Tweede Kamer over de effecten van het klimaatbeleid in de periode 1989-2012. Een dergelijk onderzoek is belangrijk, omdat Nederlandse huishoudens energiebelasting betalen. Uit die energiebelasting wordt vervolgens een klimaatbeleid gevoerd.

Het klimaatbeleid is duurder dan verwachtAnalyses
Om de studie succesvol te kunnen publiceren, hebben onderzoekers de beschikking gehad over uitgebreide rapporten en onderzoeken. Daarin werden de kosten en effecten van het klimaat- en energiebeleid gerapporteerd. Onderzoekers analyseerden de effectiviteit. Daaruit komt onder meer naar voren dat de kosten van energie in 2005 veel hoger uitvielen dan de overheid in eerste instantie had voorzien. Voornamelijk de kosten van hernieuwbare energie vielen fors hoger uit. Voor het eerst werd energie besparen goedkoper dan het gebruiken van hernieuwbare energie.

Minder energie
De onderzoekers maken een kritische kanttekening over het energiebeleid in 2005. “Als er minder energie wordt gebruikt, hoeft er namelijk minder duurzame energie te worden opgewekt, wat relatief duur is.”

Uit verschillende analyses van de onderzoekers zou blijken dat de overheid ‘keer op keer’ het verkeerde beleid op gebied van klimaatbeleid heeft gevoerd. Dat heeft de industrie direct “betrekkelijk weinig opgeleverd.”

Simuleren
De aanbeveling van de onderzoekers is dan ook dat ook de komende jaren energiebesparing sterker gestimuleerd moet worden. Voornamelijk in de industrie kunnen bedrijven forse voordelen behalen. Daarvoor is dan wel een “minder vrijblijvende aanpak” benodigd.

Zelf besparen op de energierekening? Vergelijk energie om alle energiekosten per aanbieder te berekenen. Zo kunnen er wel honderden euro’s op jaarbasis bespaard worden.

Door: Dennis de Wit