Joulz wordt Stedin: gedwongen ontslagen


Infrabedrijf Joulz wordt onderdeel van netbeheerder Stedin. Daarbij gaan 400 tot 500 arbeidsplaatsen verloren. De beide bedrijven hopen door de transformatie de dienstverlening efficiënter te maken. Daarom starten Joulz en Stedin een gezamenlijk traject om de bedrijven samen te smelten. Uiteindelijk gaat Stedin dan verder als brede netbeheerder.

Ontslagen

Volgens Joulzdirecteur Frans van de Noort kan hij gedwongen ontslagen niet uitsluiten: “We spannen ons tot het uiterste in om medewerkers te begeleiden naar ander werk binnen de Eneco Grouop. We bieden bijvoorbeeld vervangend werk voor de grootschalige aanbieding van slimme meters. Toch kunnen we gedwongen ontslagen niet uitsluiten.”

Van een overname is geen sprake, want beide bedrijven waren al onderdeel van de Eneco Groep. Door nu samen verder te gaan onder de naam ‘Stedin’, moet de organisatie efficiënter draaien.

Kostenbesparing
Nu houdt Joulz zich nog bezig met storingsherstel, beheer en onderhoud, als onderdeel van de Eneco Groep. Stedin besteedt dus de werkzaamheden uit aan een zusterbedrijf. Dat verandert nu. De netbeheerder moet namelijk flink snijden in de kosten, zegt directeur Nancy Kabalt-Groot: “De inkomsten uit transporttarieven lopen de komende jaren terug. Bovendien toont onderzoek aan dat er dubbel werk is ontstaan, want Joulz en Stedin werken als twee aparte organisaties in dezelfde keten.”

Uiteindelijk moeten niet alleen de kosten teruglopen, maar moet ook de consument profiteren. Volgens Kabalt-Groot leidt het samensmelten van de bedrijven tot een ‘efficiënte dienstverlening.’

De energiebranche verandert
De komende jaren gaat de energiebranche er heel anders uit zien, verwacht de directeur van Stedin. “We moeten straks kunnen investeren in de toekomstbestendige energienetten. Denk daarbij aan het inspelen op de toename van wind- en zonne-energie. Of het automatiseren van netten en stations en het op grote schaal installeren van slimme meters.”

Joulz als kleine organisatie
De naam Joulz verdwijnt niet helemaal, schrijft Joulz. Het bedrijf blijft als een kleinere organisatie bestaan op de markt voor hoogspanningsinfrastructuren. CityTec, dat een dochterbedrijf van Joulz is, blijft ook bestaan. Die zet haar dienstverlening op de markt voor intelligente openbare verlichting gewoon onder haar eigen naam voort.Door: Riccardo de Wit