Jeugd is niet zuiniger met energie


Hoewel de milieubewustheid onder de jeugd groeit, worden zij niet zuiniger met energie. In de afgelopen jaren steeg de kennis over energie- en milieuverbruik onder jongeren in de leeftijd van zes tot achttien jaar. Mede middels voorlichting op scholen worden kinderen bewustgemaakt van hun energieverbruik. Echter zetten zij deze kennis maar weinig om in daden in de praktijk. Dat blijkt uit onderzoek van energiemaatschappij Nuon. Het onderzoek werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Blauw Research.

Kennis
Met de kennis onder jongeren over energieverbruik is weinig mis: de jeugd weet beter dan ooit welke apparaten veel stroom verspillen. Zeventig procent van de jongeren weet welke apparatuur schadelijk is voor het milieu. Zes op de tien jongeren weten welke apparatuur het meest aantikt op de energierekening. Ook zijn jongeren goed op de hoogte van wat groene stroom precies inhoudt.

Gedrag
Het gedrag wordt daar echter niet op aangepast. Slechts vier op de tien jongeren zet alle apparatuur op de slaapkamer uit wanneer zij deze (kort) niet gebruiken. Jongeren douchen nog steeds erg lang. Meer dan de helft van alle jongeren doucht langer dan tien minuten. Bij kou zet bijna vier op de tien jongeren de verwarming een graadje hoger, en tijdens het inschenken van drinken laat 44% de koelkast openstaan.

In vergelijking met zeven jaar geleden zijn jongeren weinig energiezuiniger worden. Wel hebben jongeren meer energiezuinigere apparaten zoals de platte televisie. De jeugd maakt minder gebruik van de spelcomputer.

Ouders
Nuon legt de bal bij de ouders om het energieverbruik onder de jeugd terug te dringen. Meer dan negen op de tien ouders merkt op dat jongeren minder energie verbruiken wanneer de ouders zelf het juiste voorbeeld geven.

Vergelijken
De energierekening kan echter ook teruggedrongen worden door over te stappen op een andere energieleverancier. Vergelijk energieprijzen voor een overzicht van alle energieleveranciers.

Door: Riccardo de Wit