Geen korting op energie voor minima


Het ambitieuze plan van de vier grootste steden in Nederland om de energieprijs te verlagen voor de minima in de vier grootste steden, is gestrand. Twee jaar geleden maakten de vier grootste steden een conceptplan waarin stond dat huishoudens met een minimuminkomen korting zouden moeten krijgen op de energieprijs. Nu maken de steden Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam bekent dat een collectieve korting van 130 euro per jaar niet te realiseren valt.

Geen gegadigden
Geen energieverlaging voor minima in randstadDe reden dat het plan gestrand is, is volgens de Amsterdamse wethouder Freek Ossel van armoede dat er geen energiebedrijven gevonden zijn die bereid zijn hieraan mee te werken. Dat schrijft Ossel in een brief aan de Amsterdamse gemeente.

“Inmiddels zijn we ingehaald door de markt. Er zijn zoveel collectieve kortingen aangeboden, en daar profiteren ook de minima van.” Ossel hekelt echter de manier waarop energiebedrijven omgaan met de minima, wat volgens hem weinig sociaal is. “Het blijft onbegrijpelijk dat er geen energiebedrijven zijn die hier een sociale investering willen doen.”

Kortingen
Drie van de benaderde energiebedrijven gaven een respons op de plannen van de vier grootste steden. Uiteindelijk boden zij de steden een collectieve korting van 75 euro aan, maar het lukte niet om daarover een verantwoord akkoord te bereiken.

Nu de plannen mislukt zijn, wordt er een nieuw plan ontwikkeld om gezinnen met een minimuminkomen als nog bij te staan. “De komende tijd zullen wij in Amsterdam door het inzetten van energiecoaches bewoners attenderen op voordelige aanbiedingen”. Dat plan is overigens niet nieuw, in Utrecht wordt al een paar jaar met dezelfde energiecoaches gewerkt.

Zelf energie vergelijken kan leiden tot forse besparingen op jaarbasis, omdat de verschillen in energieprijs bij de verschillende energieaanbieders groot zijn.

Door: Riccardo de Wit