Gasprijs stijgt in juli


Vanaf juli gaat de Nederlandse consument meer betalen voor het verstoken van gas. Energieleverancier Nuon gaat de gasprijzen acht procent duurder maken. Dat komt neer op een prijsstijging van 31 euro op jaarbasis voor een gemiddeld huishouden. Ook Eneco en Essent verwachten dat zij de gasprijs zullen moeten verhogen. Voornamelijk klanten met een variabele prijs merken deze prijsstijging onmiddellijk. Wie de gasprijs vast heeft laten zetten, merkt gelang de contractduur niets van de verhoging.

Handelsmarkten
De stijging van de gasprijs is het gevolg van de gestegen olie- en gasprijzen op de Europese handelsmarkt. De olieprijs daalt echter wel als gevolg van de economische crisis. Niet alleen de gasprijs stijgt, ook de energieprijzen zullen verhoogd worden. De prijsstijging is nodig om de extra kosten die energiemaatschappijen straks moeten maken terug te kunnen verdienen.

Meer kosten
Ook de energieprijs zal stijgen, met ongeveer 71 euro op jaarbasis. Dit is berekend naar het verbruik van een gemiddeld huishouden: 1650 kuub gas, en 3500 kWh stroom. De gestegen transportkosten van rond de dertig euro en de hogere energiebelasting van 14 euro zijn daarbij nog buiten beschouwing gebleven. In totaal wordt gas en energie zo’n 115 euro duurder.

Per 1 oktober gaat daarnaast ook de belasting toegevoegde waarde omhoog: van 19 naar 21 procent. Dit is het gevolg van het ‘Kunduz-akkoord’. De hogere btw, de hogere energieprijs, de hogere energiebelasting en de transportkosten worden verrekend aan de consument.

Geen stijging stroomprijs
De stroomprijzen stijgen vanaf juli niet mee. Stroom werd in januari nog acht procent duurder. Duitsland besloot haar kerncentrales uit te schakelen, waardoor zij stroom moesten importen uit het buitenland. De kerncentrales werden in Duitsland uitgezet nadat zij afgeschrikt werden door de problemen met kerncentrales in Japan vorig jaar.

De stroomprijs stijgt niet, doordat het aanbod van stroom in West-Europa toeneemt. Ook in Nederland zijn of worden er binnenkort nieuwe energiecentrales in gebruik genomen.

Duurder
In 2013 zal het tarief voor gas en stroom nog verder stijgen. De kabinetsdoelstelling is om veertien procent van de duurzame energie in 2020 te betalen. Volgend jaar betaalt een gemiddeld Nederlands huishouden nog eens acht euro meer dan in juli 2012 het geval is.

Energieprijzen vergelijken
Hoewel verschillende energieleveranciers hun gasprijzen zullen verhogen, blijft het aangeraden om energie te vergelijken. De energieprijzen stijgen namelijk niet bij elke energieleverancier even hoog. Daardoor kan de consument alsnog profijt hebben.

Door: Dennis de Wit