Extra energieheffing op komst


Energieleveranciers GDF Suez Nederland en Eon Benelux overwegen om consumenten en bedrijven een extra heffing op de energierekening op te leggen. Daarmee moeten forse investeringen in nieuwe kolencentrales en gascentrales terugverdiend worden. Deze investeringen zouden nodig zijn als buffer wanneer er straks een tekort aan groene stroom dreigt. Dat schrijft het Financieele Dagblad.

Investeringen
De extra energieheffing moet op deze manier de investeringen financieringen voor de aanleg van nieuwe kolen- en gascentrales. Die investeringen zijn nodig op de momenten dat er weinig groene stroom in het aanbod te vinden is. Volgens de energieleveranciers is het momenteel niet rendabel om te investeren in fossiele brandstoffen. Daarvoor is de energieprijs volgens hen te laag.

Voornamelijk in de winter kan er een tekort aan groene stroom dreigen. Dan is er weinig zon en gaat de wind liggen. Dat terwijl er in de winter juist extra vraag is in verband met de kou in huis. Zonder investeringen dreigen er energietekorten, stellen de topmannen van Suez en Eon.

Hoogte heffing energie
Hoeveel heffing er bij de energieprijs opgeteld wordt, is volgens de bestuursvoorzitters nog niet te zeggen. Wel schat het Financieel Dagblad een hoge heffing, omdat het bouwen van een dergelijke energiecentrale ongeveer een miljard euro kost.

Twintig procent van de energie wordt geproduceerd door GDF Suez. Daarmee zijn zij de grootste energieproducent in Nederland. Eon is een kleinere producent, maar kent een grote leveringspositie in Nederland.

Kolentax
Dat de prijs omhoog moet, staat haaks met de idealen van RWE en Essent. Zij stuurden onlangs Henk Kamp van de VVD nog een brief waaraan zij aangeven tegen de herinvoering van de kolentax te zijn.

Nu komen energieproducenten zelf met een heffing. De prijs wordt duurder, en dus is energie vergelijken een goede optie.

Door: Riccardo de Wit