Essent begint met bouw windpark


Energieaanbieder Essent is begonnen met de bouw van windpark Zuidwester in de Noordoostpolder. Het windpark bestaat uit 12 van ’s werelds grootste windturbines. Die turbines hebben een vermogen van 7,5 MW. Naar verwachting is het windpark in 2017 in bedrijf.

80.000 huishoudens
In 2017 kunnen 80.000 huishoudens profiteren van groene stroom. Het windmolenpark is een project van Essent. De bouw van het windpark kost meer dan 150 miljoen euro.

Gedeputeerde Witteman van de provincie Flevoland is blij met het windpark: “Dit project is een mooi voorbeeld van wat wij ‘de Flevolandse methode noemen.” Daarmee bedoelt Witteman het opwekken van meer energie met minder molens in een mooier landschap.

Doelstellingen halen
Volgens Erwin van Laethem, directeur bij Essent, helpt het windpark bij het halen van de duurzaamheidsdoelstelling uit het Nationale Energieakkoord. “Het is een voorbeeld van hoe we hand in hand aan de energietransitie werken en deze versnellen.”

Hans Bünting van RWE Innogy noemt het Windpark Zuidwester zelfs ‘een kroonjuweel’ vanwege de ligging en de windcondities. Eén windturbine uit het park zou evenveel stroom opwekken als 50 windturbines uit het windpark aan de Westermeerdijk.

Afbreken van windturbines
Nu Essent en RWE aan het nieuw windpark bouwen, is het tijd om 54 bestaande windturbines aan de Westermeerdijk en Zuidermeerdijk af te breken. Aan de Westermeerdijk verdwijnen 50 windmolens, aan de Zuidermeerdijk 4. Het windpark werd in 1987 gebouwd, in 1991 uitgebreid en in 2014 dus gedeeltelijk afgebroken.

Werkzaamheden
De komende maanden is Essent nog wel even bezig. Er worden wegen en heiplatformen rond het nieuwe windpark aangelegd. Daarna komen de funderingen voor de windturbines. In 2015 worden de turbines aangesloten op het stroomnet en in bedrijf genomen. Naar verwachting duurt de bouw van 1 windturbine ongeveer 2,5 maand.

Het windpark Zuidwester gaat deel uitmaken van het windpark Noordoostpolder. Dat windpark wordt straks één van de grootste windparken in Europa, met een totaal opgesteld vermogen van 429 MW. Het hele windpark Noordoostpolder bestaat uit 86 windturbines, die goed zijn voor een groene energievoorziening van ongeveer 400.00 huishoudens.

 

Door: Riccardo de Wit