Enexis: minder storingen, meer ongelukken


Netbeheerder Enexis mag terugkijken op een goed eerste halfjaar van 2014. Het werkpakket ligt op schema en de financiële resultaten zien er goed uit. Het aantal storingen neemt af, maar er zijn wel meer ongelukken op de werkvloer. Dat blijkt uit de cijfers over het eerste halfjaar.

Minder storingen
Klanten van Enexis ondervonden het eerste halfjaar minder storingen dan in dezelfde periode van 2013. Tot nu toe daalde de uitvalduur van elektriciteit tot 7,4 minuten per aansluiting. Dat is bijna de helft van de tijd in vergelijking tot vorig jaar. Dat beeld is wel behoorlijk vertekend, want de 14,4 minuten van vorig jaar komt voort uit een grote storing in Enschede.

Wel steeg het aantal seconden dat huishoudens zonder gas zaten. Dit jaar was dat gemiddeld 54 seconden. Volgens Enexis komt dat door een grote gasstoring in Enschede, afgelopen juni. De storing werd veroorzaakt door een gebroken waterleiding, waardoor ook de gasleiding brak en vol water liep. 300 huishoudens zaten daardoor een paar dagen zonder gas. De gasnetten zijn dan ook storingsgevoeliger geworden.

Meer ongevallen
De netbeheerder maakt zich wel druk over het toenemende aantal kleine ongevallen. Dit jaar waren er dan wel geen incidenten veroorzaakt door elektriciteit en gas, die leidden tot letsel en verzuim, maar er waren wel veel meer kleine ongelukken. Daarbij valt te denken aan bijvoorbeeld struikelen en bijna-ongelukken.

Enexis wil graag het aantal kleine ongelukken verkleinen, omdat kleine ongelukken grote gevolgen kunnen hebben voor het bedrijf. Daarom loopt er sinds het begin van dit jaar een programma om medewerkers bewuster te maken van de veiligheid. Volgens de netbeheerder is het aantal interne meldingen van potentieel gevaar sinds die tijd sterk gestegen.

Op schema
De eerste halfjaarcijfers wijzen uit dat Enexis op schema ligt. De netbeheerder heeft een programma die 600 miljoen euro waard is. Enexis investeert een deel van dat geld in het verbeteren van de energienetten. Zo vervangt het bijvoorbeeld grijs gietijzeren leidingen. Het bedrijf werkt daarbij vooral met eigen werknemers, maar het vermeldt wel dat het nog altijd intensief samenwerkt met aannemers.

Door: Riccardo de Wit