Energierekening duurder


De energierekening wordt de komende jaren fors duurder. Dat komt doordat Nederland ervoor wil zorgen dat het kan voldoen aan zijn eigen gestelde klimaatdoelstellingen. Volgend jaar voert de overheid een extra heffing in op de energierekening, waarmee de klimaatdoelstellingen bereikt kunnen worden. De doelstelling van het kabinet is dat in 2016 tenminste 16 procent van de gebruikte energie opgewekt is op een groene manier.

Subsidies
Om ervoor te kunnen zorgen dat de klimaatdoelstelling echt gehaald kan worden, opent de overheid een nieuwe subsidiepot. Met deze subsidiepot moet groene energie beter gestimuleerd worden. Voor de helft betaalt het bedrijfsleven de pot. Het andere deel van de pot wordt gevuld door consumenten middels een extra energieheffing.

De subsidiepot zal gebruikt worden om groene energieopwekkingen meer te stimuleren. Energiebedrijven kunnen bijvoorbeeld uit deze pot subsidies krijgen voor de bouw van windmolens.

Duurder
Die extra subsidiepot wordt voor de helft gevuld door consumenten. Daarom gaat ieder huishouden in Nederland per 2013 een extra bedrag bovenop de energierekening betalen. Voor 2013 is dat 8 euro op jaarbasis, in 2014 moet er 19 euro extra energieheffing geheven worden. De jaren erna zal de energieheffing nog verder oplopen.

Meerderheid
De kans is groot dat de extra energieheffing ook daadwerkelijk ingevoerd zal worden. In de Tweede Kamer is een meerderheid voor de invoering van de extra energieheffing. Minister Kamp introduceerde het voorstel afgelopen week in de Kamer.

De energieheffing moet geheven worden via de energienota. Het geheven bedrag betaalt de energieleverancier dan als extra belasting aan de Staat.

Door: Dennis de Wit