Energieleveranciers sluiten convenant: geen afsluitingen meer


Begin dit jaar werd duidelijk dat het aantal afsluitingen door achterliggende betalingen nog nooit zo hoog was. RTL Nieuws meldde dat netbeheerder Liander nog nooit zoveel afsluitingen heeft moeten doen. Energie Nederland en de NVVK hebben middels een convenant afspraken gemaakt die het oplopen van energieschulden kunnen beperken. Daarmee kunnen ook afsluitingen bij betalingsachterstanden voorkomen worden. Eén van deze afspraken is een samenwerking tussen energieleveranciers en schuldhulpverleners.

Samenwerking
De energieleverancier en de schuldhulpverlening gaan een samenwerkingsverband aan om samen te werken aan een oplossing voor de hoge energieschulden van de Nederlandse consument. Daarmee moet voorkomen worden dat een consument met een energieschuld onmiddellijk afgesloten wordt. Door een praktische uitwerking te geven aan een ‘ministeriele regeling’, kan voorkomen worden dat de consument vooral in de wintermaanden zonder een verwarmd huis komt te zitten. Wel moet de schuldenaar zich melden bij een schuldhulpverlener.

De werkafspraken binnen het convenant zijn niet alleen geldig tijdens de wintermanden, maar voor het hele jaar. Joke de Kock, voorzitter van de NVVK ziet vooral voordelen: “Het convenant zorgt ervoor dat geen onnodige kosten en schrijnende situaties ontstaan. Daar hebben de energieleveranciers en onze cliënten baat bij. We zijn dus erg blij dat het convenant er nu ligt.”

Convenant
In het convenant is afgesproken dat consumenten die samen met een schuldhulpverlener werken aan een oplossing voor hun betalingsachterstand niet worden afgesloten van gas en elektriciteit. Ook de energiemaatschappij moet de consument tegemoet komen: zij moeten akkoord gaan met de oplossing die door de consument geboden wordt. Om de schulden niet verder op te laten lopen, is er ook in het convenant vastgelegd dat de consument bij schulden snel doorverwezen kan worden naar een schuldhulpverlener.

In de praktijk houdt dit in, dat wanneer de consument met een betalingsachterstand te kampen hebben, onmiddellijk schuldhulpverlening worden aangeboden. Dit voorkomt het oplopen van de achterstand, en eventuele afsluitingen.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Met dit convenant laten energieleveranciers zien dat zij zich beseffen dat zij een zekere maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. Er is afgesproken om binnen een bepaald termijn meteen in te grijpen. Hans Alders, voorzitter van Energie-Nederlands is trots: “Met dit convenant geven de energieleveranciers invulling aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid energie toegankelijk te houden, ook voor consumenten die een betalingsprobleem hebben en dat willen oplossen”.

Energiemaatschappij kiezen
Door energie te vergelijken kunnen consumenten kijken welke prijzen voor hun situatie aantrekkelijk zijn. Ook op deze manier kunnen consumenten eventuele betalingsachterstanden voorkomen.

Door: Dennis de Wit