Energie besparen stimuleert economische groei


Het besparen van energie komt niet alleen het milieu ten goede, het is ook nog eens goed voor de economie. Dat is de mening van Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Maxime Verhagen. De energieministers van de Europese Unie hebben onlangs in Luxemburg afspraken gemaakt over maatregelen die er voor moeten zorgen dat alle lidstaten in 2020 twintig procent minder energie moeten gaan gebruiken.

Goed voor de economie
De nieuwe maatregelen van de Europese Unie om 20% minder energie te verbruiken in 2020, wordt toegejuicht door Minister van EL&I Maxime Verhagen. “Energiebesparing is niet alleen goed voor het milieu. Het vergroot ook de concurrentiekracht bedrijven en versterkt de economie”, zegt Verhagen. Volgens hem gaan energiebesparing en economische groei met elkaar gepaard dankzij deze nieuwe richtlijn.

Zo min mogelijk regels
Toch moet de nieuwe richtlijn niet leiden tot meer regelgeving. Nederland heeft aangedrongen bij de Europese Commissie dat het oorspronkelijke voorstel moest worden aangepast. Zo moeten bedrijven en consumenten meer ruimte krijgen om tot een besparing te komen zonder veel administratieve rompslomp. Daardoor is een aantal overbodige regels en bepalingen uit het herziene voorstel geschrapt.

Minister Verhagen vond het aandringen nodig om zo min mogelijk energie te verbruiken met zo min mogelijk regels. “Want als we de economie in een keurslijf dwingen, schieten we ons doel voorbij”, becommentarieert hij.

Soepel
Bedrijven en consumenten moeten jaarlijks 1,5% energie besparen om aan de richtlijn te kunnen voldoen. Deze regelgeving wordt echter soepel ingevoerd. Alle al ondernomen acties worden meegeteld in het geheel. Bedrijven die rechten kopen om broeikasgassen uit te mogen stoten, hoeven niet aan de richtlijn te voldoen.

Vergelijken
Met het besparen van energie kan er ook veel geld bespaard worden. Door energie te vergelijken kan er zo goedkoop mogelijk groene energie afgenomen worden.

Door: Riccardo de Wit