Eneco wil stimulans schonere energie


Nederland moet een voortrekkersrol spelen in duurzame energie. Dat kan door de vervuiler te laten betalen. Dat is de mening van energiebedrijf Eneco die een betere stimulans in eigen land wil voor het opwekken van schonere energie. Boeren, bedrijven en burgers moeten beter gestimuleerd worden om zelf energie op te wekken. Volgens Eneco kan dat bewerkstelligd worden als de overheid bereid is om het zelf opwekken van energie fiscaal te stimuleren.

CO2-prijs
Het plan voor met stimulans van het zelf opwekken van schonere energie is afkomstig van Jeroen de Haas, voorzitter van de raad van bestuur bij het energiebedrijf. Tijdens de presentatie van de halfjaarcijfers gaf de voorzitter aan het tijd te vinden voor een betere stimulans zon-, wind-, en bio-energie.

Onder andere de CO2-markt werkt in Europa volgens de Haas niet voldoende. De CO2-prijs is volgens hem “extreem laag”. Als de Europese Unie het nalaat om in te grijpen op deze prijs, moet Nederland dat zelf aanpakken, meent de Haas.

Hogere belasting
Zo kan de prijs van CO2 verder opgedreven worden middels belastingen. De voorzitter van de raad van bestuur laat dan ook weten de verhoogde kolenbelasting uit het Lenteakkoord van de VVD, het CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie niet voldoende te vinden.

Omzet
Uit de halfjaarcijfers van Eneco blijkt verder dat de omzet van het energie bedrijf in het eerste halfjaar van 2012 uitkomt op 2810 miljoen euro. Dat is 13 procent meer dan het eerste halfjaar van 2011. De stijging van de omzet is het gevolg van verbeterde transporttarieven en een toename van de verkoop van energie.

Energieprijs
Eneco is zelf een aanbieder van groene, schonere energie. Deze groene energie wordt tegen een lage prijs aangeboden. Vergelijk energie om alle energieaanbieders in Nederland te zien.

Door: Dennis de Wit