Duurzame energie moet naar 16 procent in 2020


In 2020 moet 16 procent van alle energie duurzaam zijn opgewekt. In het jaar 2050 moet de energievoorziening volledig draaien op groene energie. Dat zijn de plannen van de VVD en de PvdA die in het maandag gepresenteerde regeerakkoord zijn opgenomen. Om groene energie beter te kunnen stimuleren, worden de uitgaven voor Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE) verhoogd.

In 2020 moet minimaal 16 procent van energie duurzaam zijnSDE
De SDE staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie, wat bedrijven en non-profitorganisaties moet stimuleren om gebruik te maken van duurzame energie.

Bovendien komen er middelen beschikbaar om meer gebruik te maken van biomassa in kolen- en gascentrales.

Energiebesparing
Energiebesparing moet een stuk meer prioriteit krijgen volgens de VVD en de PvdA. Zo worden de ‘Green Deals’ uitgebreid met ten minste een besparingsdeal met energiebedrijven en woningbouwcorporaties. Zij moeten het verduurzamen van de bestaande woningen en andere gebouwen versnellen.

Daarnaast moet er ruimte gemaakt worden voor het kleinschalig opwekken van groene energie. Momenteel wordt daar geen subsidie voor gegeven. De belastingverlaging op het kleinschalig opwekken wordt overigens door Rutte II meteen al gecompenseerd door de energiebelasting in de eerste schijf te verhogen.

Green deals
De installatiebranche staat positief tegenover het idee om meer gebouwen steeds energiezuiniger te maken. Maar de UNETO is niet blij met het schrappen van het ‘revolverend fonds’ voor energiebesparing. Dat fonds was eerst nog wel opgenomen in het Lente-akkoord. Volgens Marcel Engels van UNETO  is dat “een gemiste kans”.

“Veel burgers willen wel energie besparen, maar financiering is daarbij een knelpunt.”, erkent Engels. Door energie vergelijken kan er overigens een behoorlijke besparing op jaarbasis bereikt worden. Het is aangeraden om een dergelijke vergelijking ieder jaar uit te voeren.

Door: Dennis de Wit