Doelstelling 16 procent wellicht niet gehaald


De doelstelling van het kabinet Rutte-II om 16 procent van alle energie duurzaam te maken, zal waarschijnlijk niet worden gehaald. De ING denkt dat het lastig wordt de doelstelling te halen als het kabinet geen aanvullende maatregelen voor windenergie aanbiedt. Onlangs liet onderzoeksinstituut ECN al weten dat de doelstelling van het kabinet alleen haalbaar is als alle juiste maatregelen genomen worden.

Doelstelling duurzame energie wordt niet gehaaldFinancieel probleem
Ook het ECN dringt aan op een maatregel om windenergie meer te stimuleren. Dat zou dan moeten horen bij een verbeterd plan voor ruimtelijke ordening.

De ING staat kritisch tegenover de doelstelling van het kabinet. Structureel stelt helt kabinet 2,4 miljard euro beschikbaar om de opwekking van duurzame energie te stimuleren. Maar ING denkt dat er alleen al voor de stimulering van windenergie zo’n 12 tot 14 miljard euro aan investeringen benodigd is.

Evenveel molens
Daarnaast kunnen er niet oneindig windmolens geplaatst worden. Net als de ECN maakt ING zich zorgen over de beperkingen die de overheid oplegt. Nieuwe windmolenprojecten kunnen doorgaans rekenen op moeilijke regels en daarnaast verzet van de inwoners.

Als oplossing biedt ING om de vervroegde afschrijving van windmolens aantrekkelijker te maken. Daarnaast moeten meer oude windmolens vervangen worden met hun nieuwere model. Op die manier komen er niet meer windmolens, maar wordt er wel meer vermogen opgewekt.

Kritisch
De houding van de ING is kritisch, omdat er momenteel weinig gebeurt op het gebied van windenergie. In 2009 waren er 66 windmolens dan in 2008. De bank vindt zelfs dat het kabinet ‘nogal hoog van de toren blaast.’

Groene energie wordt uiteindelijk wel vanzelf goedkoper, mede als de overheid de opwekking van groene energie blijft subsidiëren. Energie vergelijken is een goede manier om zelf energieprijzen te vergelijken.

Door: Dennis de Wit