Doelstelling 16 procent haalbaar


De doelstelling van het huidige kabinet om in 2020 zestien procent van alle opgewekte energie duurzaam op te wekken, is wel degelijk haalbaar. Dat stelt energiebedrijf Eneco in samenwerking met onderzoeksbureau Ecofys. Eerdere kabinetten stelden de doelstelling op veertien procent en critici noemden dat al ‘onmogelijk’. Energiebedrijf Eneco spreekt die kritiek tegen, vermits alle technieken voor het opwekken van duurzame energie maximaal worden ingezet. Daarnaast moeten energiebedrijven en overheden meer investeren in extra windmolens.

Verdubbeling
Volgens Eneco is de doelstelling van het kabinet-Rutte II alleen haalbaar als de energieproductie van duurzame energie verdubbeld wordt. “In combinatie met een ambitieus energiebesparingspad zal er een indrukwekkende 190 Petajoule duurzame energie moeten bijkomen”, laat de woordvoerder van Eneco weten.

Niet alleen de overheid moet zich meer inspannen voor het behalen van de doelstelling, ook energiebedrijven moeten meer investeren. “Het betekent dat energiebedrijven zich enorm zullen moeten inspannen om de doelstelling te halen.”

Grote inzet
Er is echter niet één nieuwe techniek om de doelstelling te behalen. Alleen wanneer verschillende combinaties van verschillende technieken worden ingezet, is het kabinetsdoel mogelijk. Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) stelt echter dat de doelstelling dat 20 procent van de opgewekte energie in 2020 duurzaam moet zijn, niet zal lukken. Volgens Managementscope komt dat doordat “windturbines en zonnepanelen niet in korte tijd fossiele energiebronnen kunnen vervangen”.

Eneco onderstreept dat biomassa, bij- en meestook ook op volledige sterkte zullen moeten draaien en dat anders de doelstelling onmogelijk is.

Vergelijken
Zelf bijdragen aan de doelstelling? Neem dan nu een groene energiecontract bij een energieleverancier. Het is wel raadzaam eerst energie te vergelijken alvorens een energiecontract af te sluiten.

Door: Dennis de Wit