De helft van de Nederlanders wil duurzaam


De helft van de Nederlanders werkt graag mee aan lokale initiatieven om duurzame energie op te wekken en te besparen. Dat blijkt uit onderzoek van USP Marketing Consultancy. Dat bureau komt maandelijks met de USP Energie monitor, een consumentenonderzoek. Vanwege de animo zullen lokale projecten waarschijnlijk met elkaar samenwerken.

‘Waarschijnlijk wel’
De helft van de Nederlanders zegt in het onderzoek welwillend tegenover deelname aan lokale duurzame energie-initiatieven te staan. De respondenten zijn niet helemaal overtuigd, want slechts 9% zegt volmondig ‘ja’. De overige 41 procent denkt ‘waarschijnlijk wel mee te willen doen’. Een kwart van de respondenten heeft überhaupt geen interesse in duurzame energieprojecten en 17% vindt het een lastige keuze.

Nieuwe rol voor energiebedrijven
De energiebedrijven krijgen nu een hele nieuwe rol in de energiewereld. Het aantal lokale samenwerkingsverbanden zal immers fors blijven doorgroeien. Dat is ook logisch, als vijftig procent van de Nederlanders daadwerkelijk open staat voor projecten rondom duurzame energie.

De energieleveranciers moeten straks ook voldoen aan nieuwe eisen die de netbeheerders stellen. Dat gaat vooral over de veranderende netten.

Deelnemers profiteren
Wie meedoet aan een lokaal opwekkingsproject, profiteert. Niet alleen het opwekken van duurzame energie is belangrijk, maar ook het besparen is een belangrijke stap. Daarom ontstaan in steeds meer gemeenten lokale initiatieven. Bij die initiatieven werken gemeenten, woningcorporaties en Verenigingen van Eigenaren samen, om zo eigen duurzame energie mogelijk te maken, die ook nog eens betaalbaar is voor de deelnemers.

Hoe de projecten bijdragen aan duurzame energie, verschilt. Sommige projecten houden zich bezig met zonne-energie, windenergie, warmtepompen of met biomassa. Zo zijn er bijvoorbeeld projecten waarbij deelnemers samen een windmolen of zonnepanelen plaatsen op een bedrijventerrein. Of het collectief plaatsen van dubbelglas.

Realiteit
Of al die lokale duurzame projecten haalbaar zijn, hangt er nog maar vanaf. De groei is namelijk sterk afhankelijk van de aanwezigheid van bevlogen initiatiefnemers en lokale mogelijkheden. Die kanttekening plaats de USP wel. Volgens de organisatie is er in ieder geval een voedingsbodem gelegd.

Het onderzoek
Het onderzoek is de afgelopen maand uitgevoerd en bestond uit 300 enquêtes die online werden afgenomen. Alle respondenten bestaan uit huishoudens met consumenten van 18 jaar en ouder. De voorwaarde was dat de respondent zelfstandig woont.


 

Door: Riccardo de Wit