Alliander: “Gemeentelijke heffingen zijn oneerlijk”


Netbeheerder Alliander vindt de gemeentelijke belastingen oneerlijk. Sommige gemeenten heffen belasting op kabels en leidingen door gemeentelijke grond, maar alle gebruikers van energie betalen daar aan mee. Ook als de aangeslotene niet in de gemeente woont. Dat meldt een woordvoerder van het netwerkbedrijf aan NUzakelijk.

Precariobelasting
Sommige gemeentes leggen netwerkbedrijven een heffing op via de zogenaamde ‘precariobelasting’. Netbeheerder Alliander moet die belasting betalen omdat het ‘voorwerpen onder de gemeentegrond’ heeft. Zij gebruikt namelijk ondergrondse verbindingen, terwijl de ondergrond eigenlijk voor de openbare ruimte bestemd is.

Alliander vindt de precariobelasting geen probleem, maar wel dat niet alle gemeenten de heffingen in rekening brengen. De ene gemeente stuurt een rekening omdat de grond belast wordt, terwijl de andere gemeente dat niet doet. Maar de netbeheerder moet de kosten wel in rekening brengen bij de huishoudens.

Niet op gemeentelijk niveau
De wet bepaalt dat netwerkbedrijven de heffingen niet op gemeentelijk niveau in rekening mogen brengen. En dus moeten alle klanten van netwerkbedrijven meebetalen aan de heffingen. Ook als de klant zelf niet in de gemeente woont. Alle landelijke klanten betalen mee. “Wanneer één gemeente heffingen doorvoert, voelen alle klanten dat”, zegt een woordvoerder tegen NUzakelijk.

Dat is volgens Alliander oneerlijk.  De netbeheerder vindt dat alleen gemeenten die heffingen opleggen profiteren van de hogere prijzen voor de consument. Huishoudens betalen jaarlijks ongeveer 20 euro meer vanwege de gemeentelijke belasting. Dat is onrechtvaardig, volgens Peter Molengraaf, bestuursvoorzitter bij de netbeheerder: “Iedereen betaalt, maar niet iedereen profiteert.”

Stijgende kosten
De netbeheerder voorziet een negatieve trend. Over een paar jaar zal de energierekening naar verwachting alleen nog maar stijgen, omdat steeds meer gemeenten de precariobelasting in rekening brengen: “De laatste jaren brengen steeds meer gemeenten de heffingen al in rekening. De kosten zullen dus gaan stijgen.”

De strijd om de heffingen woedt al langere tijd. Nu durft een groot netwerkbedrijf voor het eerst uitspraak te doen over het systeem. Ongeveer drie miljoen gezinnen en bedrijven krijgen elektriciteit geleverd via de leidingen van Alliander.
Door: Riccardo de Wit