43% Nederlanders overweegt zonnepanelen


43% van de Nederlandse bevolking overweegt zelf zonnepanelen te installeren op het dak van hun huis. Daarnaast staat 80% van de Nederlanders positief tegenover het in de toekomst gebruikmaken van zonnepanelen. Dat zijn de uitkomsten van een onderzoek van Motivaction in opdracht van de Stichting Natuur en Milieu. Energiebesparing is het meest populaire groene alternatief. Zonnepanelen plaatsen zijn goed voor een tweede plaats.


Groene alternatieven
In het onderzoek wordt gemeten hoe populair bepaalde ‘groene alternatieven’ zijn. Energiebesparing is het meest populaire groene alternatief. 43% van de ondervraagden zegt te overwegen zelf zonnepanelen op het huis aan te brengen. Daarmee zijn zonnepanelen goed voor een tweede plek. 82% van alle respondenten geeft aan te denken dat zij in de toekomst meer zonne-energie zullen gaan gebruiken.

Het onderzoek werd gehouden onder 1246 leden in de leeftijd van 16 tot 70 jaar. Alle leden zijn lid van het Motivaction-testpanel. Hoewel zonne-energie wel terrein lijkt te winnen, worden er in de praktijk nog maar weinig zonnepanelen gebruikt.
Zes procent van de Nederlandse bevolking maakt gebruik van zonnepanelen.

Tegenstelling
Daarmee zit er een tegenstelling in het onderzoek. Zonne-energie is erg populair onder de ondervraagden, maar wordt toch nog zo weinig gebruikt, zo wordt geschreven in het onderzoek. Het plaatsen van windmolens en stimulering van thuiswerken worden ook als populaire alternatieven genoemd. Deze methoden worden net zo vaak toegepast als zij populair zijn. Zonne-energie is daarmee een genoemd alternatief dat behoorlijk buiten de boot valt.

Subsidie
De overheid heeft een potje vrijgemaakt voor het bevorderen van gebruik van zonnepanelen. Daarom kunnen burgers tijdelijk tot 15% van het aanschafbedrag terug krijgen.

Groene energie
Het afsluiten van groene energie is een duurzame methode. De prijs van groene energie is bijna net zo laag als dat grijze stroom. Vergelijk energieprijzen voor een overzicht van energieaanbieders.

Door: Riccardo de Wit