400 miljoen euro subsidie voor energiebesparing sociale huursector


Vanaf 1 juli kunnen verhuurders van huurwoningen in de sociale huursector subsidie aanvragen. De subsidie is er voor bedoeld om energiebesparende maatregelen te nemen. Op die manier moeten huurwoningen energiezuiniger worden. Dat staat ook in het Energieakkoord.

Beter label, hogere subsidie
De subsidie kent een soort beloningssysteem en een breed pakket aan voorwaarden. Zo moeten huurwoningen ten minste drie energielabelstappen beter presteren. Uiteindelijk moet de huurwoning dan uitkomen op energielabel B voor woningcorporaties en energielabel C voor alle andere overige verhuurders.

Wie meer labelstappen maakt, krijgt een hoger subsidiebedrag. Dat bedrag kan aardig oplopen tot 4500 euro per woning en 7,5 miljoen euro per verhuurder. Volgens het ministerie van Wonen en Rijksdienst is daar nauw overleg met de huursector over geweest.

Lagere woonlasten
Door de energiebesparende maatregelen gaan de woonlasten omlaag. Daarentegen gaat het woongenot van de huurder omhoog. Doordat verhuurders zoveel moeten aanpassen aan de huurwoningen, ontstaat er volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een impuls aan de werkgelegenheid in de bouwsector.

De subsidie voor energiebesparende maatregelen is er voor zowel woningcorporaties als andere verhuurders. De voorwaarde is wel dat de huurprijs maximaal 700 euro per maand bedraagt. Wie gebruik wil maken van de subsidie, kan een aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Die voert de regeling namens minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst uit.

Energiebespaarfonds
De subsidie is niet de energie maatregel waarmee energiebesparing moet worden gestimuleerd. In het najaar van 2014 komt er ook een energiebespaarfonds beschikbaar voor de gehele hele huursector. Dat betekent dat verhuurders in zowel de sociale als vrije sector huurwoningen er gebruik van kunnen maken.

Het energiebespaarfonds is een afspraak uit het Woonakkoord van februari 2013. Later werd de afspraak ook vastgelegd in het Energieakkoord. Verhuurders van sociale huurwoningen mogen de subsidie en het energiebespaarfonds combineren. Dan moeten de verhuurders natuurlijk wel voldoen aan de voorwaarden van beide regelingen.
Door: Riccardo de Wit