25 procent opgewekte energie Duitsland is duurzaam


In Duitsland is al 25 procent van alle opgewekte elektriciteit duurzaam. Deze opgewekte elektriciteit komt uit schone bronnen zoals zonne-, wind- en waterkracht. In 2012 heeft de hoeveelheid duurzame opgewekte energie in Duitsland alle verwachtingen van experts overtroffen. Door energie op te wekken uit schonere bronnen kunnen gesloten kerncentrales vervangen worden. Op deze manier kan het energie beter bespaard worden.

Investeringen
Daarmee worden de investeringen van investeerders beloond. Zij zijn tevreden over het veilige en vrij hoge rendement dat het opwekken van schone energie met zich meebrengt.

Het feit dat het opwekken in schone energie in Duitsland zo goed werkt, komt door de teruglever-vergoeding. Eigenaren van centrales die schone energie opwekken krijgen daarvoor een vergoeding. Deze vergoeding is de komende 20 jaar lang gegarandeerd. Daardoor hoeven zij zich geen zorgen te maken over de afzet van schone energie.

Stijgende energiekosten
Het opwekken van schone energie is aantrekkelijk, omdat de energieprijzen sterk stijgen. Ook in Duitsland neemt de prijs van energie dat opgewekt is met fossiele brandstoffen flink toe.

Energienetwerken in Duitsland verhouden zich overigens niet met het succes van duurzame energie. In de nabije toekomst moet het energienetwerk in Duitsland worden uitgebreid door aanleg van extra leidingen. Hoewel er steeds meer duurzame energie wordt opgewekt, is er weinig voortuitgang te zien met de aanleg van deze leidingen.

Het energieverbruik in Duitsland daalt vrij langzaam. Zonder fiscale stimulans voelen Duitsers zich niet geneigd meer energie te besparen. Alleen de hogere energieprijzen zullen ervoor zorgen dat het energieverbruik zal afnemen In Duitsland nam het totale verbruik met meer dan 5 procent af.

Voorbeeld
Duitsland heeft een goede voorbeeldfunctie voor Nederland. In 2020 moet 16 procent van alle opgewekte energie in Nederland duurzaam zijn. Momenteel is slechts twee procent dat.

Met de komst van meer duurzame energie kan de energierekening omlaag. Vergelijk energie om zelf te besparen op de energierekening.

 

Door: Dennis de Wit