Verzekeraars informeren verzekerden beter over fraude


Verzekeraars treden niet alleen strenger op, maar ze informeren  verzekerden ook beter. Veel verzekerden weten niet wat precies onder fraude valt. Vaak denken verzekerden bij ‘fraude’ aan grote, opgezette  criminaliteit. Toch blijkt dat het grootste fraudebedrag weg komt bij kleine  schadeclaim die niet juist zijn.

Vooral de autoverzekering, reisverzekering, fietsverzekering en  bromfietsverzekering zijn populaire verzekeringen om mee te frauderen.  Autoverzekeringen zijn het populairst onder fraudeurs. Steeds vaker  zetten oplichters een ongeluk met een auto in scene. Valse claims als  gevolg van een zogenaamd auto-ongeluk komt meer dan tweeduizend  keer per jaar voor. Kleinere vergrijpen van valse claims op  autoverzekeringen komen nog vaker voor.

Actievoeren tegen fraude
De verzekeraars voeren actief actie tegen fraude. Bijvoorbeeld door de gevolgen voor de frauderende verzekerde steeds groter te maken.  Verzekeraars zetten steeds meer middelen in om de waarheid te  ontrafelen. Daarbij letten ze wel op allerlei regels. Zo passen  verzekeraars ook hoor en wederhoor toe.

Als een fraudegeval aan het licht komt, neemt de verzekeraar  maatregelen. Dat kan in extreme gevallen bijvoorbeeld het opzeggen  van de verzekering zijn. In kleine gevallen zal de verzekeraar de vals geclaimde schade niet vergoeden. Heeft de verzekeraar al uitgekeerd?  Dan vordert deze het schadebedrag weer terug. De kosten die daarvoor  extra gemaakt worden, komen bij het bedrag op. Daarnaast heeft de verzekeraar het recht om de verzekeraar eenzijdig op te zeggen. Fraude  is immers een overtreding van de voorwaarden.

Wat is fraude?
Niet alleen grote oplichtingszaken worden bestempeld als fraude.  Verzekeraars bestempelen fraude als ‘de situatie waarbij een  verzekerde met opzet probeert de verzekeraar te misleiden of te  benadelen.’ Dat is niet alleen het opgeven van schade die nooit is  gebeurd, maar ook het veranderen van bedragen op een rekening is een  frauduleuze handeling. Juist dat veranderen van bedragen komt regelmatig voor. Daarnaast  claimen verzekerden ook vaak dezelfde schade meerdere keren, op  verschillende namen.

Volgens de ANWB bestaat er een relatie tussen smartphones en  zogenaamde auto-inbraken. De verzekeraar ziet dat verzekerden vaker  een auto-inbraak opgeven, waarbij de smartphone zogenaamd is  buitgemaakt, als er een nieuwe smartphone op de markt komt. Het  aantal claims op het voorgaande model van de smartphone neemt dan  toe. Centraal Informatie Systeem Bij het ontdekken van fraude zal de verzekeraar altijd een melding doen  bij stichting

Centraal Informatie Systeem.
Daarnaast doen verzekeraars  altijd aangifte van fraude bij de politie, zodat er een strafrechtelijk  onderzoek kan volgen. 

Alle verzekeraars in Nederland kunnen de gegevens van het Centraal  Informatie Systeem inzien. Op die manier kunnen fraudeurs geen  verzekering meer afsluiten bij een andere verzekeraar. Daardoor hoopt  de stichting het aantal fraudegevallen af te laten nemen. Het uiteindelijke  doel is het compleet uitbannen van fraude, waardoor de eerlijke  verzekerde uiteindelijk tot 150 euro per jaar kan besparen.

Door: Dennis de Wit