Tenaamstelling kentekens voortaan digitaal


De tenaamstelling van kentekens gaat voortaan digitaal. Dat is het resultaat van een aantal maatregelen dat doorgevoerd is door het kabinet-Rutte. Deze maatregel moet knelpunten in de huidige regelgeving, wat voor veel burgers en professionals nu nog een probleem is, wegnemen. Vakmensen zoals politieagenten, onderwijzers en mensen in de zorg moeten met deze maatregelen minder tijd kwijt zijn aan de ‘administratieve rompslomp’ die de administratie met de overheid geregeld met zich meebrengt.

Besparing
De tenaamstelling van het kenteken is één van de onderdelen die de nieuwe maatregel met zich meebrengt. De maatregel om administratieve makkelijker te kunnen regelen is goed voor een besparing onder de burgers. Burgers besparen 118 miljoen euro; ook de overheid zelf bespaart door minder maar heldere regelgeving. Dat blijkt uit een brief die minister Spies van Binnenlandse Zaken vrijdag naar de Tweede Kamer stuurde.

Kenteken
De tenaamstelling van het kenteken van de auto krijgt binnenkort de mogelijkheid om digitaal doorgevoerd te worden. De procedure die daarbij hoort zal ook verder vereenvoudigd worden om zo meer administratieve sores weg te nemen. Voornamelijk gezinnen met meer dan één auto zullen de positieve voordelen van de maatregel merken.

Nu kan de tenaamstelling alleen nog uitgevoerd worden bij een takenbevoegde van een door het RDW erkend bedrijf. Dat hoeft straks niet meer: dit kan gemakkelijk online via de computer. De autobestuurder hoeft alleen maar een kopie van zijn rijbewijs en legitimatie op afstand in te scannen.

De maatregel geeft ook meer ruimte voor experimenten. Vakmensen, instellingen, professionals maar ook de gewone burger krijgt straks meer ruimte om te experimenteren. Tijdelijk worden regels en wetten buiten werking gesteld om aan te kunnen tonen dat de uitvoering van reeds bestaande wetgeving een stuk beter en efficiënter kan.

Onnodige regels
De maatregelen zoals het versoepelen van een bouwvergunning en het digitaliseren van de tenaamstelling is onderdeel van de aanpak van onnodige regels. Minister Spies schrijft in haar brief naar de Tweede Kamer dat iedere inwoner van Nederland, zowel burgers, ondernemers als professionals bij de maatregelen zullen worden betrokken. Ook brancheorganisaties, uitvoeringsorganisaties en medeoverheden mogen een onderlinge samenwerking aangaan om zo de wet- en regelgeving beter uit te kunnen voeren.

Zo is het niet geheel ondenkbaar dat de Rijksdienst voor het Wegverkeer (de RdW) en het CBR binnenkort beter en efficiënter zullen samenwerken.

Autoverzekering
De tenaamstelling voertuig is een vereiste voor het afsluiten van een autoverzekering. Deze is in Nederland wettelijk verplicht. Vergelijk autoverzekeringen voor de beste premies

Door: Dennis de Wit