Regels BPM en buitenlandse huurauto veranderd


Per 1 januari 2012 is er een aanvulling in de BPM gekomen, waardoor het nu mogelijk wordt om alleen de BPM te betalen over de huurperiode. Bij aangifte mag de verschuldigde BPM worden verrekend met de BPM-teruggave, die later wordt uitgekeerd. Ook de Europese wetten en regels rondom de BPM is aangepast naar het Nederlandse systeem. Ook voor een in het buitenland gehuurde auto gold dat eerst de BPM betaald moest worden, en dat dan later het teveel betaalde BPM werd teruggegeven.

Verandering
De regels en Europese wetten zijn nu dus veranderd. De tijdsevenredige BPM, zoals deze genoemd wordt in de juristenwereld, werd al in 2007 aangekondigd, en is dan nu eindelijk ingegaan. Wel gold de tijdsevenredige BPM al een tijdje in Nederland, omdat de jurisprudentie werd vastgelegd op grond van een aanschrijving van de Staatssecretaris.

In de praktijk betekent dit dat als een inwoner uit Nederland een auto huurt bij een ondernemer uit een ander EU land, hij op verzoek en onder bepaalde voorwaarden alvast aanspraak kan maken op de teruggave van het teveel betaalde BPM. Ook kan het teveel verrekend worden met de eerstvolgende BPM. Als de huurperiode later gewijzigd wordt, dan wordt ook de teruggave aangepast. Wanneer er een bijbetaling verlangd wordt, moet deze binnen een maand geschieden.

Deze regels gelden voor huurperioden van maximaal 4 jaar. Als er niet aan de bovengenoemde voorwaarden voldoen wordt, dan moet er binnen een maand aangifte worden gedaan en de BPM alsnog betaald worden. Dit kan ook als de huurperiode langer dan 4 jaar was.

Europese regels veranderen
Per 1 januari is ook de Europese wet veranderd. De Europese regels waren eerst niet in samenhangen met de Nederlandse regelgeving, en andersom. Het Europese Hof van Justitie heeft kortgeleden nog eens bevestigd dat dat eerst nog niet het geval was, ook niet na 1 januari. Het Europese Hof deed op 26 april 2012 nog uitspraak dat Nederland niet zomaar BPM mag heffen op buitenlande auto’s die in Nederland tijdelijk gebruikt worden. Er moet dus uitdrukkelijk rekening gehouden worden met de verblijfsduur van de buitenlandse auto.

Autoverzekering
Het is belangrijk er aan te denken dat bij het aanschaffen van een nieuwe auto meestal BPM betaald moet worden. Daarnaast is het raadzaam om zeker binnen Europa een autoverzekering af te sluiten. Vergelijk autoverzekeringen voor de meest uitgebreide dekkingen en tarieven.

Door: Riccardo de Wit