Onderzoek naar alleenstaande ouders met auto


De gemeenten Helmond, Laarbeek, Asten, Deurne en Geldrop-Mierlo stellen een onderzoek in naar het autobezit van alleenstaande ouders. Aanvullende eis is dat de alleenstaande ouders geen aanspraak maken op de wet bijzondere bijstand. Het Werkplein wil onderzoeken hoe alleenstaande ouders aan het geld komen voor een auto, zonder beroep te doen op de minimaregeling van de gemeenten.

Minimuminkomen
Het gaat bij het onderzoek om alleenstaande ouders die een minimuminkomen hebben, maar toch een auto bezitten. Het Werkplein wil onderzoek doen naar hoe het mogelijk is dat zij een auto kunnen bekostigen. Naast de aanschaf van de auto hebben de minima nog andere vaste kosten per maand, zoals de autoverzekering en de brandstofkosten. Ook het onderhoud zoals de Algemeen Periodieke Keuring moet bij de kosten worden opgeteld.

Misbruik
Het onderzoek in de diverse gemeenten wordt ingesteld om misbruik te voorkomen en te bestrijden. Wanneer alleenstaande ouders een minimuminkomen hebben, maar geen aanspraak maken op de bijzondere bijstand, willen de gemeenten weten hoe de autobezitters dan wel aan het geld komen.

De gemeenten Laarbeek, Asten, Deurne en Geldrop-Mierlo hebben inmiddels diverse maatregelen genomen die overeenstemmen met het handhavingsbeleid voor minima. Onder dit handhavingsbeleid valt ook het auto-onderzoek onder alleenstaande ouders met een minimuminkomen. Dat onderzoek wordt twee maal per jaar gehouden.

Bijverdiensten
De kosten die gemaakt moeten worden voor het bezitten van een auto, zoals de maandelijks te betalen premie voor de autoverzekering, de brandstofgelden en het onderzoek, kunnen duiden op bijverdiensten van alleenstaande autobezitters.

Toch betekent dit niet meteen dat alleenstaande ouders met een minimuminkomen geen auto mogen bezitten. Wanneer zij bewijzen kunnen overleggen dat het op een dusdanige manier is verkregen die voldoet aan de eisen van het minimuminkomen, zal de gemeente niet ingrijpen.

Autoverzekering
De premie van een autoverzekering kan fors verschillen per autoverzekeraar. Het gevolg daarvan is dat autobezitters wellicht onnodig te veel betalen. Door een overzicht op te stellen van alle autoverzekeraars en hun premies, kunnen autobezitters fors besparen. Autoverzekering vergelijken is een dergelijk goede manier om inzicht te krijgen van deze premies.

Ook autobezitters die het niet breed hebben kunnen op deze manier profiteren van een lage premie.

Door: Riccardo de Wit