Nieuwe auto steeds vaker BPM vrij


Steeds meer nieuwe personenauto’s worden vrijgesteld van de BPM, en dat doet de overheid pijn in de schatkist. In 2011 werden er 206 duizend nieuwe personenauto’s verkocht die vrijgesteld waren van de aanschafbelasting. In 2009 was dat nog 3.5 keer zo weinig. De overheid ontving 1,3 miljard euro minder aan BPM dan dat in 2008 het geval was.
Vooral bij diesel personenauto’s is een toename te zien.

Personenauto’s
Vorig jaar werden er ongeveer 556.000 nieuwe auto’s verkocht; een stijging van 15 procent ten opzichte van 2010. De meeste auto’s waren vrijgesteld van de BPM. De verkoop van BPM-vrijgestelde auto’s steeg in 2011 met 75% in vergelijking met het jaar ervoor. De verkoop van auto’s die geen BPM-vrijstelling hadden, nam met 4% af.

De populariteit van zuinige auto’s is behoorlijk toegenomen sinds de invoering van de vrijstelling in 2009. Toen de vrijstelling werd ingevoerd, was ongeveer 15% van alle auto’s vrijgesteld van de BPM. In 2011 waren al 37% van alle auto’s vrijgesteld van de aanschafbelasting.

Diesels
Vooral de dieselauto’s die vrijgesteld zijn van de aanschafbelasting zijn behoorlijk in opmars. In 2011 werden er bijna 70.000 diesels verkocht. In 2009 waren dat er nog ‘maar’ 65.000 dieselauto’s. Ruim een derde van alle verkochte BPM-vrijgestelde auto’s waren diesel auto’s.
Toch blijven benzineauto’s de meest verkochte auto’s waar geen BPM over gerekend werd. In 56% van de gevallen werd er bij de verkoop van de benzineauto geen BPM gerekend. In 2009 waren bijna 75% van alle verkochte vrijgestelde personenauto’s een benzineauto.

Nieuwe auto kopen
Een nieuwe auto kopen is een dure gelegenheid. Hoewel de BPM een groot deel van de totale waarde kan bedragen, is ook de autoverzekering niet goedkoop. Daarom is het verstandig om autoverzekeringen met elkaar te vergelijken.

Door: Dennis de Wit