Nederland is het duurste autoland


Onlangs schreven we al dat autorijden in Nederland fors duurder zal worden, maar nieuw is dat Nederland ook het duurste autoland zal worden, zegt de ANWB. De ANWB roept de Tweede Kamer op om alsnog af te zien van het belasten van de reiskostenvergoeding en te zoeken naar andere alternatieven. De ANWB heeft bijna vier miljoen leden en heeft een mail gestuurd naar 150 Kamerleden met daarin de kennisgeving dat veel leden van de ANWB geschrokken zijn van de maatregel en de financiële gevolgen die de maatregel met zich mee zal brengen.

Financiële uitwerking
Op maandag 18 juni 2012 werd de financiële uitwerking van het begrotingsakkoord 2013 door de Tweede Kamer besproken. Het voorstel is de kosten te verlagen door de overdrachtsbelasting op woningen naar twee procent bij te stellen. De onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer wordt volgens het begrotingsakkoord 2013 afgeschaft. De ANWB pleit voor koopkrachtreparatie.

Koopkrachtreparatie
Deze koopkrachtreparatie is nodig volgens de ANWB omdat gezinnen meer geld kwijt zullen zijn aan de auto. De koopkracht van deze gezinnen zal daardoor afnemen, omdat de ANWB niet denkt dat mensen minder gaan reizen door het invoeren van de maatregel. De meeste mensen hebben de auto of het openbaar vervoer nodig om ermee naar hun werk te reizen, meent de bond. Ook op korte termijn van baan of woonplaats wisselen is volgens de ANWB een goed alternatief.

Duurste land
Nederlanders moeten volgens de bond nu al meer betalen dan de inwoners van zijn buurlanden. Nederlanders betalen nu al gemiddeld 212 euro per maand aan autobelasting. In Luxemburg is dat 108 euro, tegen 142 euro in Duitsland. Met de invoering van de zogenoemde ‘forenzentaks’, zal het gemiddelde omhoog schieten van 212 euro dit jaar naar 282 euro per maand volgend jaar.

Weerstand
Niet alleen bij de ANWB, maar ook bij de achterban van de zogenoemde Kunduz-coalitie, bestaande uit VVD, CDA, D66, Groen Links en ChristenUnie bestaat veel roering tegen het plan. De forenzentaks moet de Nederlandse schatkist anderhalf miljard euro op gaan leveren, en het is nog maar de vraag of de forenzentaks door de Kamer geloodst zal worden.

De forenzentaks wordt pas in de Tweede Kamer behandeld na de verkiezingen van 12 september 2012. Het ministerie van Financiën zegt meer tijd nodig te hebben om de maatregel om te zetten in wetgeving.

Autoverzekering
Om meer te bezuinigen is autoverzekeringen vergelijken een goede methode. De vergelijking geeft een goede weergave van de huidige premies.

Door: Riccardo de Wit