Mislukt Catshuisberaad: mislukte plannen voor automobilist


Het voortijdig beëindigde Catshuisberaad kende behoorlijk ingrijpende plannen voor de automobilist, die op invloed zouden zijn van het autogebruik in Nederland. Zo zou de fiscale regeling voor zuinige auto’s in de huidige vorm blijven bestaan, maar zou de kilometervergoeding voor zakelijk gebruik van personenauto’s volledig belast worden. Deze informatie is te lezen in een brief van minister-president Rutte die hij richtte aan de Tweede Kamer. Na het mislukken van het Catshuisoverleg viel het kabinet Rutte I, en bood de minister-president het ontslag van het kabinet aan bij de Koningin.

Reiskostenvergoeding
De reiskostenvergoeding staat nog steeds op 19 cent, terwijl er pasgeleden nog geopteerd werd voor een verhoging naar 24 cent. In de plannen die gemaakt werden in het Catshuisberaad, waren de onderhandelaars van plan de reiskostenvergoeding volledig te laten vervallen.

Zakelijk reizen
Voor leaseauto’s waarvan het privégebruik niet meer is dan 500 kilometer per jaar geldt een uitzondering op de bijtelling. Ook deze regeling zou volledig verdwijnen. De zakelijk gereden kilometers zouden teruggevonden worden onder de ‘werkkostenregeling’. Met het laten vervallen van dergelijke regelingen wilden de onderhandelaars meer ruimte bieden voor het verlaagde tarief op de overdrachtsbelastingen op woningen.

Reacties
Door de val van het kabinet staat Nederland een grote onzekerheid te wachten. Die onzekerheid is in de huidige positie slecht, verklaart Bovag-woordvoerder Paul de Waal. “Wat er op gebied van mobiliteit en autobelastingen ook uit het Catshuis was gekomen, het was in ieder geval nog beter geweest dan deze situatie”. Van terugdraaiing op reeds gemaakte afspraken over lagere bijtellingen is gebruikelijk geen sprake, stelt hij: “Het is niet gebruikelijk dat beleid dat in gang is gezet, wordt teruggedraaid. Maar dat kan natuurlijk altijd.”

De RAI Vereniging is wat positiever dan de Bovag. “Financiën heeft meerdere malen laten weten dat de CO2-grenzen voor de komende jaren in beton gegoten staan, dus we gaan ervanuit dat dat zo blijft”, stelt Harald Bresser, woordvoerder van de Rai Vereniging. Maar over de toekomst is de woordvoerder minder positief. “Kijken we naar de langere termijn, dan is het afwachten. Het kan zijn dat de kilometerbeprijzing weer uit de kast komt.” Maar, zegt de RAI Vereniging, erg is dat niet: “Wij zijn daar in ieder geval geen tegenstander van”. Vaste autobelastingen zoals de MRB en BPM komen bij een kilometerheffing te vervallen.

Besparen
Autorijden wordt waarschijnlijk duurder dan het nu is. Vergelijk autoverzekeringen om te besparen om maandelijkse premies.

Door: Dennis de Wit