Minder schade door onverzekerde automobilisten


Het aantal schadegevallen waarbij een onverzekerde automobilist de veroorzaker is, is dit jaar opnieuw gedaald. Dit jaar is de daling zelfs 10%, tot 1464 meldingen. Dat meldt het Waarborgfonds Motorverkeer.

Minder behandelde claims
Het aantal behandelde claims bedroeg in 2013 47.472. Dat is 2% minder dan in 2012. In totaal betaalde het Waarborgfonds 58 miljoen euro aan schade uit. Ook daar valt een daling te zien: 1,7 procent. Vaak moet het fonds schade in behandeling nemen die is veroorzaakt door ‘onbekend gebleven motorrijtuigen’. Dat zijn automobilisten die zich (bewust) niet verzekeren voor de autoverzekering. Volgens het fonds nemen de aantallen dit jaar eindelijk af.

7 euro
Motorrijtuigverzekeraars betalen het Waarborgfonds 7,70 euro per geregistreerd voertuig. Voor een niet-gekentekend voertuig en voor bromfietsen betaalt de verzekeraar 1,20 euro. Volgens het fonds zijn de bedragen ongeveer hetzelfde gebleven als in 2012.

Verheugd
Het Waarborgfonds is blij met de daling. Logisch, want het Waarborgfonds moet de schade vergoeden als de tegenpartij onverzekerd is. Daarnaast is het fonds ook blij dat de inspanningen om de pakkans van onverzekerden te vergroten, werken.

De schade die onverzekerden veroorzaken, wordt gedragen door de autoverzekeraars die een bijdrage doen aan het Waarborgfonds. Uiteindelijk draait de premiebetaler dus op voor de schade. Het fonds dringt er bij de overheid op aan om te blijven handhaven en de inspanningen nog intensiever te maken.

Schade zonder dader
Lang niet iedere verzekerde weet de weg naar het Waarborgfonds kan vinden. De meeste mensen weten namelijk niet eens dat het fonds bestaat. Daarom  heeft het fonds een website gebouwd, die ‘Schade Zonder Dader’ heet. Dat is ook de term die verzekerden vaak invoeren op zoekmachines. De komende tijd werkt het Waarborgfonds aan het verbeteren van de website en het opbouwen naamsbekendheid. Ook probeert het fonds onder de aandacht te brengen wat het precies voor verzekerden die te maken krijgen met schade door onverzekerden kan betekenen.

Wie de website wel al kan vinden, is vaak tevreden, schrijft het Waarborgfonds. De vaak gestelde vragen zijn duidelijk en verzekerden zijn blij dat het voorkomen van het indienen van een kansloze claim voorkomen wordt. Zo’n kansloze claim levert normaal gesproken namelijk een hoop ergernis en frustratie op.

Door: Riccardo de Wit