Meer files verwacht door regeerakkoord


De maatregelen die de VVD en de PvdA hebben opgenomen in het regeerakkoord, zullen leiden tot fors meer files en minder gebruik van het openbaar vervoer. Dat blijkt na een analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), die vrijdag verschenen is. Volgens het Planbureau is de uitslag van de analyse echter ‘slechts indicatief’, wat inhoudt dat nog niet bewezen is dat dat er ook daadwerkelijk meer files zullen staan bij het in de praktijk brengen van de maatregelen.

Meer files verwacht door regeerakkoordForenzentaks
De meeste files zijn te wijten aan het niet invoeren van de forenzentaks. Daardoor hoeft er geen belasting betaald te worden per gereden kilometer, wat autogebruik niet ontmoedigt. Na verwachting zal in 2020 het autogebruik met twee tot drie procent zijn toegenomen.

Daarnaast zullen er tien tot vijftien procent meer files staan als gevolg van het niet doorgaan van de forenzentaks. Gevreesd wordt voor een welvaartsverlies van gemiddeld 150 miljoen euro.

OV-vervoer
Eerder dachten experts dat steeds meer autobezitters gebruik zouden maken van het openbaar vervoer, omdat het gebruik van de auto ontmoedigd zou worden.

Maar toch zal het aantal mensen dat met het openbaar vervoer woon-werkverkeer aflegt niet stijgen. Ten eerste omdat het gebruikmaken van de auto toch niet ontmoedigd wordt. Een tweede reden is dat het openbaar vervoer per 2015 ontmoedigd wordt, omdat het studentenreisproduct omgezet wordt in een kortingskaart.

Groener
Echter zal meer autogebruik leiden tot meer uitstoot van fossiele brandstoffen, terwijl dit in strijd is met de groene bedoelingen van het kabinet. Daarom heeft het nieuwe kabinet geld gereserveerd om in te zetten op een verhoging van het aandeel duurzame energie van 16 procent in 2020.

Geld alleen is echter niet de sleutel naar de oplossing, zo denkt het PBL. Factoren zoals de samenwerking met provincies en natuurorganisaties kunnen de ‘maatschappelijke en institutionele knelpunten’ zoveel mogelijk opheffen. Om de meerdere uitstootgassen weer goed te maken, kunnen er bijvoorbeeld windmolens geplaatst worden om het milieu op ander gebied te ontzien.

Autoverzekering
Meer files betekent in de regel dat de kans op auto-ongelukken groter worden, met kettingbotsingen tot gevolg. Dat kan leiden tot schades aan de auto, die fors in de kosten kunnen lopen. Bovendien is een autoverzekering wettelijk verplicht.

Vergelijk autoverzekeringen om te besparen op de maandelijks te betalen premie voor autoverzekeringen.

Door: Dennis de Wit