Jongeren willen minder vaak auto


Steeds minder jongeren willen nog een auto kopen. Wel willen zij in het bezit zijn van het rijbewijs. Het bezitten van een auto is met de mogelijkheid tot huren of lenen niet langer meer een noodzaak. Volgens trendwatchers in Nederland beginnen autofabrikanten al voorzichtig met het rekeninghouden van een terugloop op de autoverkoop. Het imago van de auto wordt steeds slechter. Steeds vaker staan jongeren onverschilliger tegenover de aanschaf van een auto. Ook de hogere premie van de autoverzekering schrikt af.

Internet
De voornaamste reden voor het niet willen aanschaffen van een auto is het internet. Inmiddels hebben bijna alle jongeren een smartphone tot hun beschikking, waardoor de vrijheid niet langer meer bij de auto ligt. Dankzij internet kunnen jongeren contact hebben met vrienden. Auto’s worden steeds vaker omschreven als duur, terwijl er een flink tekort is aan parkeerplaatsen en ook files zijn een vaak genoemd probleem.

Ook de stijgende benzineprijs, vele files en hoge verzekeringspremies voor jongeren spelen een grote rol in het slechte imago van auto’s.

Krimpende automarkt
Met deze nieuwe tendens wordt de automarkt ook meteen bedreigd. Uit onderzoek blijkt dat zelfs in rijke landen als Amerika de automarkt steeds verder verzadigd raakt. Naast het aantal jongeren dat een auto bezit, loopt ook het aantal ritjes fors terug. De kosten spelen een belangrijke rol bij de keuze om geen auto te kopen. Ook andere alternatieven zoals online bestellen en het openbaar vervoer winnen populariteit.

Daardoor verwacht de Amerikaanse auto-industrie geen groei meer van de Amerikaanse automarkt. Daarom richten zij steeds meer hun focus op het opkopen van bedrijven die online actief zijn in de verkoop van ‘car sharing’.

Rijbewijs
In tegenstelling tot de auto zelf, blijven jongeren het hebben van een rijbewijs wel als absolute must zien. Dat blijkt uit cijfers van de Vereniging Rijschool Belang. Daarbij zijn ruim 1300 rijscholen in Nederland aangesloten. Volgens de Bovag is er wel een piek te zien in het aantal jongeren dat een auto deelt. De verkoop van auto’s loopt in Nederland echter nog niet terug.

Ook het aantal rijexamens onder jongeren loopt volgens het CBR niet terug. De gedragsverandering onder jongeren zijn ook niet de reden voor de teruglopende autoverkopen in januari. Volgens de Rai is voornamelijk het wegvallen van fiscale voordelen daar de oorzaak van.

Door: Dennis de Wit