Jongeren minder vaak met de auto


Jongeren maken steeds minder vaak gebruik van de auto. Tussen 2000 en 2011 nam het aantal files en vertragingen op het wegennet steeds verder toe, hoewel het aantal files in 2011 daalden ten op zichten van het jaar 2010. In 2013 wordt de wegcapaciteit verder uitgebreid, wat onderhoud en dus weer files vergt. De verwachting is dat de economie verder zal aantrekken en er daardoor weer nieuwe auto’s gekocht worden. Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).

Duitsland en Engeland
In de Mobiliteitsbalans 2012 wordt niet alleen gekeken naar het reisgedrag van jongeren in Nederland, maar in heel Europa. In landen als Duitsland en Frankrijk is te zien dat jongeren steeds minder vaak in de auto stappen. Tussen 2000 en 2011 veranderde in zowel Duitsland als in Engeland het reisgedrag behoorlijk.

Steeds vaker maken zij gebruik van de fiets en het openbaar vervoer.

Nederland
Ook in Nederland is de trend uit Engeland en Duitsland door te trekken. Jongvolwassenen geven aan steeds minder vaak te reizen, minder kilometers af te leggen en minder tijd aan reizen te besteden. Wel zijn er onderlinge verschillen tussen geslacht, reismotief en opleidingsniveau. Studenten blijken de meeste kilometers te maken tussen hun woonplaats en de plek waar zij studeren.

Toch stappen zij minder vaak in de auto en maken zij meer gebruik van het openbaar vervoer. De verwachting is dat de komende jaren wel weer meer jongeren in de auto zullen stappen. Dat komt door de aantrekkende economie en de daling van de brandstoprijs.

Treingebruik
Voornamelijk het treingebruik nam de afgelopen jaren fors toe. In 2011 nam het aantal jongeren dat de trein gebruikt in plaats van de auto fors toe. Dat kwam mede door het groeiende gebruik van de ov-chipkaart, die voor studenten nu nog gratis is.

Autoverzekeringen
Gemiddeld kosten files, verkeersongevallen en milieuschade per jaar zo’n 19,8 tot 21,5 miljard euro. De meeste kosten komen door verkeersongevallen.

Ook de premie van autoverzekeringen is voor jongeren fors hoger dan voor andere doelgroepen. Daardoor zijn zij sneller geneigd om de auto te laten staan. De premie is bij jongeren veel hoger omdat het risico tot uitkeren voor de autoverzekeraar hoger is. De meeste ongelukken gebeuren namelijk door jongeren. Autoverzekering vergelijken is een goede manier om zelf op een voordelige manier een autoverzekering af te sluiten.

Door: Dennis de Wit