InShared-verzekerden krijgen deel premie terug


Verzekerden krijgen voor het eerst een deel van de premie terug. De zogeheten jaarbeloning werd in 2011 en 2012 niet uitgekeerd, maar in 2013 kregen verzekerden voor het eerst weer een deel van de premie terug.


Geen schadeclaims
Wie bij InShared de afgelopen tijd geen schade claimde, kreeg in 2013 een deel van de premie terug. Daarbij gaat het om ongeveer 2 procent van de totale premie-inkomsten van vorig jaar. De verzekeraar zet jaarlijks wat geld op zij om schade uit te kunnen keren. Van dat bedrag krijgen verzekerden nu dus geld terug.

Zodra de schadelast hoger dan 80 procent is, keert InShared niets uit. Dat was in 2011 en 2012 het geval. In 2013 was de schadelast onder de 80 procent, waardoor verzekerden nu dus recht hebben op de Jaarbeloning. InShared reserveert namelijk 80 procent van de premie-inkomsten voor het uitkeren van schade. De andere 20 procent gaat op aan winst en bedrijfsvoering.

Schadeproces
Dat InShared nu geld terug kan geven, heeft te maken met een aantal verbeteringen bij de verzekeraar. Zo is er nu onder anderen een nieuw systeem waarmee de verzekeraar het schadeproces sneller kan afhandelen. Wie claimt, krijgt een verwijzing naar bepaalde bedrijven die reparaties uitvoeren met originele onderdelen, voor een lagere prijs.

Daarnaast kunnen de verzekerden van InShared tegenwoordig online schade melden. Het proces kan dan deels automatisch worden afgewikkeld. Ook door nieuwe preventieve maatregelen kon de verzekeraar de schadelast beperkt houden.

Autoverzekering als kostenpost
In totaal kwamen er 21.162 schadeclaims binnen in 2013. Daaruit werd een Top 3 gemaakt met de meest geclaimde schadegevallen. De meeste claims bij InShared kwamen voor de autoverzekering en de inboedelverzekering. De verzekeraar kreeg vaak meldingen van botsingen. Daarbij gaat het niet alleen om parkeerbotsingen, maar ook om ongelukken met meerdere partijen.

De verzekeraar heeft langere tijd onderzocht hoe het klanten met weinig schadeclaims kan belonen. Daarbij vroeg InShared vooral naar de voorkeur van wijze van belonen. De verzekerde gaf regelmatig aan graag geld terug te willen ontvangen als blijkt dat de schadelast van de verzekeraar meevalt. Daar doet de verzekeraar aan mee, als duidelijk is dat de verzekerde daar ook aan heeft bijgedragen.

Door: Riccardo de Wit