Dieseltoeslag zeer zuinige auto’s per 1 juli nog niet zeker


Onlangs meldden wij dat ook voor zeer zuinige auto’s waarschijnlijk een dieseltoeslag ingevoerd zou worden, die per 1 juli 2012 in zou moeten gaan. Door de val van het kabinet ter gevolge van het falen van het Catshuisberaad, is het nog niet zeker dat het wetsvoorstel die de dieseltoeslag moet bewerkstelligen, ook daadwerkelijk wordt aangenomen. Wel treden er 1 per 1 juli 2012 een aantal nieuwe fiscale wetgevingen voor auto’s in werking.

1 juli 2012
Per 1 juli 2012 worden er verschillende fiscale maatregelen genomen met betrekking tot autogebruik in Nederland. Zo worden de bijtellingsnormen van de 14% en 20% fiks aangescherpt. Ook omtrent de BPM-regeling verandert het één en ander. Eén van de maatregelen gaat over de invoering van een CO2-afhankelijke dieseltoeslag. Per 1 juli 2012 zou eigenlijk de CO2-afhankelijke dieseltoeslag ook moeten gelden voor zeer zuinige dieselauto’s.
Het is echter nog onzeker of deze wetgeving ook daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden. Vorig jaar is namelijk in de Wet Uitwerking Autobrief verzuimd deze wet daadwerkelijk wettelijk aan te nemen.

Vertraging
Omdat vorig jaar verzuimd is om de CO2-BPM-wijziging wettelijk te regelen, werd deze wetgeving alsnog meegenomen in het wetsvoorstel van de Wet Bankenbelasting. Maar wederom loopt weer een wetsvoorstel vertraging op door de val van het huidige kabinet. Pas na het mei-reces zal de Tweede Kamer een stemming houden over het nieuwe wetsvoorstel en wat er over de nieuwe dieselregeling voor zeer zuinige auto’s besproken moet worden.

Flexibele ingangsdatum
Het duurt nog wel even voordat de nieuwe wetgeving in zal gaan. Het is al onzeker dat dit voor 1 juli gaat lukken. De nieuwe wet moet namelijk eerst aangenomen worden door de Eerste en Tweede Kamer. Daarna moet de wet gepubliceerd worden in het Staatsblad, en dan treedt de wet in werking met ingang van de eerste dag van de maand volgend op de maand van publicatie in het Staatsblad.
Wanneer de wet ook zijn ingang op 1 oktober nog niet heeft gevonden, wordt de wet wat 2012 betreft volledig van tafel geveegd, zo schrijft Auto en Fiscus. De zeer zuinige dieselauto’s houden van voor het hele jaar 2012 hun BPM-vrijstelling en de vrijstelling van de dieseltoeslag.

Verzekeringen vergelijken
De heffingen van BPM op een auto is een kostbare zaak. Daarnaast moeten auto’s tenminste WA-verzekerd worden. Vergelijk autoverzekeringen voor de laagste premies en hoogste dekkingen.

Door: Dennis de Wit