Autoverzekering voor senioren vaak duurder


Oudere automobilisten met een leeftijd van boven de 65 jaar betalen op jaarbasis een veel hogere premie voor hun autoverzekering dan andere automobilisten. Gemiddeld betalen autobestuurders van boven de leeftijd van 65 ongeveer 10 tot 15 procent meer premie. Dat blijkt uit een onderzoek van een grote verzekeringssite. In bijna 60 procent van de gevallen gaat de premie omhoog nadat de verzekerde een bepaalde leeftijd heeft bereikt.

Leeftijdgrens
In 57 procent van de gevallen verhoogt de autoverzekeraar de maandelijks te betalen premie wanneer de verzekerde een bepaalde leeftijd bereikt heeft. Deze bepaalde leeftijd wordt door verzekeraars aangeduid als ‘leeftijdgrens’ en verschilt vaak per autoverzekering. Bij de overige 43 procent blijft de autopremie hetzelfde.

Het maakt daarbij niet uit de oudere bestuurder gepensioneerd is of niet. Volgens de woordvoerder van een grote verzekeringssite is de oorzaak van de hogere premies voor senioren te zoeken in de trend dat autoverzekeraars steeds minder vaak senioren weigeren.

Weigering
De hogere premie die senioren betalen voor hun autoverzekering komt voornamelijk doordat reisverzekeraars steeds minder vaak oudere bestuurders weigeren. Toch weigert nog een derde van alle autoverzekeraars in Nederland autobestuurders ouder dan 65. Hoewel de WA-autoverzekering in Nederland verplicht is, geldt er geen acceptatieplicht voor autoverzekeraars.

Concurreren
Ook het Verbond van Verzekeraars onderschrijft dat autoverzekeraars steeds minder vaak senioren weigeren voor een autoverzekering. Maar daarbij stijgt de premie voor deze groep autobestuurders dan wel. Volgens het Verbond komt dat voornamelijk door de meer toenemende concurrentie binnen de verzekeringssector.

Het is volgens Cor Groeneweg, woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars, namelijk niet verboden om een hogere premie te vragen. “Selectie en hogere premie mag”, bevestigt hij. Volgens Groeneweg heeft de hogere premie voor senioren te maken met de hogere schadelast van deze groep bestuurders.

“Dat heeft te maken met de statistische hogere schadelast van deze doelgroepen.”. Niet alleen senioren, maar ook jongeren hebben te maken met een hogere premie voor de autoverzekering, doordat ook zij te maken hebben met een statistische hogere schadelast.

Vergelijken
Door uw autoverzekering te vergelijken krijgt iedere verzekerde een inzicht van de autopremie. Iedereen mag vergelijken, hoewel de leeftijd en het aantal jaren rijervaring weldegelijk uitmaakt voor de premie van de autoverzekering. Er wordt echter niet alleen gelet op kenmerken van de bestuurder, maar ook kenmerken van de auto zelf.

Zo maakt het gewicht van de auto uit voor de premie van de autoverzekering.

Door: Dennis de Wit