Autopremie jonge autobezitters omhoog


Jonge autorijders met een eigen auto moeten de komende jaren rekening houden met een flinke verhoging in de premie van de autoverzekering. Omdat jonge verzekerden in verhouding tot andere groepen meer autoschades veroorzaken, zullen zij in de toekomst ook meer premie moeten betalen. Speciaal voor deze doelgroep geldt dat zij er goed aan doen om de komende jaren hun autopremie scherp in de gaten te houden.

Premie autoverzekering jongeren fors omhoogForse stijging
De stijging van de premie voor de autoverzekering zal dan ook fors stijgen. Experts denken dat zelfs een stijging van de jaarpremie met honderd euro reëel is. Volgens vergelijkingssites betalen jongeren momenteel nog een te lage premie voor de schadelast die zij veroorzaken. Wel betalen jongeren nu al meer autopremie dan de oudere autobezitters.

Zouden autoverzekeraars alle schadelasten verhouden tot de groep die ze veroorzaakt, dan zouden jongeren nog flink duurder uit zijn dan nu het geval is. Dat stellen experts.

Scheef
Volgens vergelijkingsexperts is de verhouding tussen de verschillende groepen de afgelopen jaren scheefgegroeid. Zo betalen oudere, meer ervaren automobilisten meer premie dan zij eigenlijk zouden moeten. Maar de autoverzekeraar stelt de premie van oudere autobezitters niet naar beneden bij. Dan zou de totale polis niet langer meer dekkend zijn voor de schadelasten van jongeren.

Toch houdt dat niet in dat autoverzekeraars voortdurend boven de eigenlijke polis kunnen blijven zitten. Door de grote concurrentie op de autoverzekeringsmarkt worden autoverzekeraars gedwongen met een scherpe premie te komen.

Verschillen in prijzen
Een aantal autoverzekeraars is al bezig om de schadelast beter te verdelen over de groepen die daadwerkelijk de meeste schade maken. ASR, Nationale Nederlanden en ING zijn daar al mee begonnen. De woordvoerder van autoverzekeraar ASR bevestigd zelfs dat jongeren in de toekomst meer voor hun autopremie gaan betalen: “Dat baseren we op het risico dat we inschatten en de schade die veroorzaakt wordt”, legt de woordvoerder uit.

Voornamelijk de premie voor jongeren zal daardoor fors hoger uitpakken. De hogere schadelast heeft volgens deskundigen te maken met de rijstijl en gebrek aan rijervaring bij jongeren. “We voeren langzaamaan inderdaad betere tarieven in, met regelmatig als gevolg dat de premie voor jongeren toeneemt.”

Vergelijken
Andere verzekeraars zullen dezelfde maatregelen nemen om hun schadelasten te kunnen dekken. Als jongere is het verstandig om autoverzekeringen te vergelijken. Zo krijg je overzicht in alle autopremies in Nederland en kun je fors besparen.

Door: Dennis de Wit