Premieverschil op basis geslacht


Bij het afsluiten van bijvoorbeeld een autoverzekering of overlijdensrisicoverzekering is het mogelijk dat een vrouw een lagere premie betaald dan een man bij dezelfde eigenschappen van deze verzekering. De reden hiervoor is dat men er van uit gaat dat een vrouw minder ongelukken veroorzaakt en een langere levensverwachting heeft.

Voor autoverzekeringen bestaan er zelfs verzekeringen die zich speciaal op vrouwen richt. Bij Onna-Onna kan je als vrouw een speciale verzekering afsluiten voor vrouwen. Dit komt er op neer dat je als vrouw minder premie hoeft te betalen voor dezelfde autoverzekering.

Maar is dit juridisch gezien wel juist? Er is toch regelgeving waarbij staat dat je niet mag discrimineren op basis van geslacht?

In 2004 is in de europeesche regelgeving een wet aangenomen waarbij discriminatie op basis van geslacht bij verzekeringen is verboden. Het is voor elk land apart wel toegestaan om binnen deze regelgeving uitzonderingen op te nemen. De uitzondering luidt als volgt:

"Deze uitzondering geeft elk individueel land het recht te besluiten om proportionele verschillen in premies en uitkeringen voor individuele personen toe te staan in de gevallen waarin sekse een bepalende factor is bij de beoordeling van het risico op basis van relevante en nauwkeurige actuariŽle en statistische gegevens."

De vraag blijft of er bij een autoverzekering gebruik gemaakt kan worden van nauwkeurige statistische gegevens bij het bepalen van de premie tussen man en vrouw.

Onlangs is er een advies aan het europeesche hof van justitie uitgebracht om deze regelgeving aan te scherpen zodat het bij bijvoorbeeld autoverzekeringen niet meer mogelijk is om een verschil in premie te vragen op basis van geslacht. Binnenkort volgt hierbij een uitspraak en zullen we meer te weten komen.

Door: Roeland Werring