Bezuinigingen op de fysiotherapie in 2012


Als gevolg van de bezuinigingen op de gezondheidszorg, zal vanuit het basispakket minder fysiotherapie vergoed worden. Je moet meer behandelingen zelf gaan betalen, en de lijst van aandoeningen die vergoed worden in het basispakket, wordt behoorlijk ingekort.
Deze plannen zullen gerealiseerd worden op 1 januari 2012.

Zelf betalen
Vanaf 1 januari 2012 moeten er meer behandelingen zelf betaald worden. Vanaf deze datum dien je de eerste 20 behandelingen zelf te betalen. Voorheen waren dat er 12. Wordt er in 2012 een chronische ziekte geconstateerd waar je fysiotherapie voor nodig hebt, dan betaal je ook de eerste 20 behandelingen zelf.
Voor mensen die in 2011 of eerder een chronische diagnose hebben gehad, houdt in dat de behandelingen vanaf 2012 gewoon vergoed worden door de zorgverzekeraar.
Kinderen onder de achttien jaar blijven standaard gedekt voor de eventuele kosten die fysiotherapie met zich mee brengt.

Kortere lijst
De lijst voor chronische aandoeningen wordt ingekort. Sommige reumato´de en artride aandoeningen, evenals een aantal statussen worden niet langer vergoed. De oorzaak hiervan ligt bij het feit dat nog niet wetenschappelijk bewezen is dat fysiotherapie een duidelijk effect heeft op het verhelpen van deze klachten. Het College voor Zorgverzekeringen onderzoekt klachten, en bekijkt of daarbij fysiotherapie gebaat is. Mocht fysiotherapie weinig effect hebben, dan wordt deze behandeling uit het basispakket geschrapt. De komende tijd zullen nog meer chronische aandoeningen van de verzekeringslijst geschrapt worden, om zo kosten te besparen.

Aanvullende zorgverzekeringen
Dankzij aanvullende zorgverzekeringen kan het zijn dat je alsnog de kosten van de fysiotherapie kan declareren. Dit is afhankelijk van welke polis je afsluit.
Vergelijk zorgverzekeringen voor de laagste prijzen en de meeste vergoedingen.

Door: Roeland Werring