Assurantiebelasting wijzigt voor reisverzekeringen


Per 1 april 2012 wordt de assurantiebelasting op reisverzekeringen op een andere manier berekend. Voor veel reisverzekerden betekent dit een verhoging in de maandelijkse premie. Hoeveel de verhoging precies bedraagt, is afhankelijk van de situatie van de verzekerde. Als de premie stijgt, zal de reisverzekeraar de klant daarover informeren. Wie dus geen informatie ontvangt mag er van uitgaan dat de maandelijkse premie van zijn reisverzekering gelijk blijft.

Wijziging
Op de meeste schadeverzekeringen wordt belasting geheven, omdat dit wettelijk zo bepaald is. Deze belasting op schadeverzekeringen wordt de assurantiebelasting genoemd. De assurantiebelasting wordt niet door de Belastingdienst geheven aan de Nederlandse consument, maar wordt in meerdering gebracht op de rekening verstuurd door de reisverzekeraar. De verzekeraar betaalt vervolgens de belasting namens de klant weer aan de Belastingdienst.

Bij de meeste reisverzekeringen kan er door middel van extra opties meerdere dekking afgesloten worden. Daarbij kan gedacht worden aan bagage, ongevallenverzekering, annuleringsverzekering en wintersportdekking. Sommige dekkingen zijn echter door de Belastingdienst vrijgesteld, terwijl er over andere dekkingen wel belasting geheven dient te worden. Dit is tot voor kort niet gedaan door de verzekeraars.

Stijging
In de praktijk berekenden de verzekeraars niet de assurantiebelastingen die wel op sommige dekken van toepassing zijn. Daarom wordt de wet per 1 april aangescherpt. Vanaf dan dient elke verzekeraar toch (deels) de assurantiebelasting te betalen. Deze aanpassing wordt waarschijnlijk doorberekend aan de verzekeringnemers. Hierdoor kan het voor komen dat de premie iets hoger zal worden. Het is afhankelijk van het soort reisverzekering hoe hoog deze premiestijging zal zijn. Daarnaast zal op de specificatie een hoger bedrag staan met betrekking tot de assurantiebelasting.

Kennisgeving
Of de premie in een specifiek geval omhoog gaat, is te vernemen via een kennisgeving. Indien de premie stijgt, zal de reisverzekeraar een brief sturen naar de klanten voor wie dit geldt. Deze wijziging geeft echter geen reden om je reisverzekering eerder stop te mogen zetten. De reisverzekeraar drijft immers de prijs niet omhoog, dat doet de assurantiebelasting. Wie zijn reisverzekering toch op wil zeggen, kan dit iedere maand doen.

Overstappen
Wie toch liever aan het eind van de maand over wil stappen, heeft die mogelijkheid. Door reisverzekeringen te vergelijken kunnen klanten veel geld besparen. Hierdoor kan er inzicht geboden worden in de prijslijsten, voorwaarden en dekkingen.

Door: Riccardo de Wit