Aanpak van verzekeringsfraude


Veel later dan dat de bedoeling was, hebben de samenwerkende verzekeraars, de politie en het openbaar ministerie hun handtekening gezet onder het Convenant Aanpak Verzekeringsfraude. Het doel is om de samenwerking tussen deze partijen te intensiveren, en zo fraude bij schade-, zorg-, en levensverzekeringen beter op te kunnen sporen en beter te kunnen bestrijden.

Door het stroomlijnen van de informatie-uitwisseling, de strafrechtelijke afdoening en de aangiftes, hoopt men meer inzicht te krijgen in de omvang en de aard van de fraude. Deze fraude kost de samenleving jaarlijks namelijk ontzettend veel geld, denk bijvoorbeeld aan een opzettelijke aanrijding, of opzettelijke brandstichting. Het Verbond van Verzekeraars meldt dat maarliefst 10% van de schadeclaims frauduleus zijn. Op jaarbasis betalen verzekeraars 900 miljoen Euro aan dit soort frauduleuze schadeclaims.

Door: Roeland Werring