De aansprakelijkheidsverzekering: hoe zit dat?

Eigenlijk mag in niemands verzekeringspakket de aansprakelijkheidsverzekering ontbreken. Middels de aansprakelijkheidsverzekering kan iedereen zich verzekeren tegen ongewenste kosten waarvoor een ieder wettelijk aansprakelijk kan worden gesteld. Bij aansprakelijkheidsverzekeringen zijn de verschillen in de premies van verschillende aanbieders vaak klein. Maar wel hebben alle aanbieders verschillende polisvoorwaarden die het vergelijken van aansprakelijkheidsverzekeringen interessant maken.

De aandachtspunten
Bij het kiezen van de juiste aansprakelijkheidsverzekering, is het belangrijk eerst de maandelijks te betalen premie te vergelijken. Echter zijn de verschillen in de premies niet erg groot. Belangrijker is het kijken naar het bedrag dat verzekerd wordt, en de eventuele kortingen die sommige verzekeraars bieden.

Daarnaast vereisen sommige verzekeraars een eigen risico van de klant. De klant betaalt dan een van tevoren vastgesteld bedrag aan schade eerst zelf. Wanneer dit bedrag bereikt is, betaalt de verzekeraar de rest. Ook is het belangrijk te kijken wie er allemaal volgens de polis meeverzekerd zijn, en of de verzekerde niet uitgesloten wordt van de polis.

Dekkingen bij gehuurde en geleende spullen, vrijwilligerswerk en het uitoefenen van een sport zijn in verschillende polissen een discutabel punt. Daarom is het voor de verzekerde belangrijk zich goed te informeren over de dekkingen. Sommige wettelijke aansprakelijkheidsverzekeringen zijn verplicht in Nederland. Zo geldt voor autobezitters dat zij minimaal WA-verzekerd moeten zijn.

Directe aansprakelijkheid
Bij de wettelijke aansprakelijkheid moet onderscheid gemaakt worden tussen twee soorten aansprakelijkheden: de directe aansprakelijkheid en de indirecte aansprakelijkheid. Bij directe aansprakelijkheid kan het zijn dat de kinderen per ongeluk iets stuk gemaakt hebben dat hen niet toebehoort.

Ook kleine ongelukken als het omstoten van een vaas of iemand – zonder opzet – blijvend lichamelijk letsel veroorzaken. In dat geval is een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering een absolute must. Deze verzekering is echter niet verplicht.

Indirecte aansprakelijkheid
Ook kan er sprake zijn van indirecte schade. Indirecte schade kan optreden bij bijvoorbeeld een verbouwing aan het huis of appartement. Wanneer tijdens werkzaamheden de leiding springt en er een lekkage bij de onderburen optreedt, kan er schade ontstaan. De onderburen kunnen dan de verzekerde wettelijk aansprakelijk stellen. De schade ontstaat indirect, en dus kan er aanspraak gemaakt worden op de indirecte aansprakelijkheid.

Andere verzekeringen
Met een aansprakelijkheidsverzekerde kunnen verzekerden zich alleen verzekeren tegen schade die zij veroorzaken bij anderen. Schade aan de eigen kant wordt door geen enkele aansprakelijkheidsverzekering vergoed. Daarom is het verstandig een WA- allrisk autoverzekering af te sluiten, de verplichte zorgverzekering, en bijvoorbeeld ook de inboedelverzekeringen. Deze verzekeringen dekken ook schade aan de kant van de verzekerde, en niet alleen aan anderen.

Prijs De prijs van een aansprakelijkheidsverzekering ligt erg laag. Gemiddeld kost een aansprakelijkheidsverzekering maar 40 euro per jaar. Dit is exclusief eventuele pakketkortingen die sommige verzekeringen aanbieden.

Ondanks de lage prijs van de aansprakelijkheidsverzekeringspremie, is het verzekerd bedrag erg hoog. Veelal wordt schade tot 1 miljoen euro gedekt. 95% van alle Nederlanders heeft een dergelijke verzekering afgesloten. Gemiddeld meldt 4% van de 95% per jaar een schadegeval. Het is dus interessant voor de verzekerde om een aansprakelijkheidsverzekering te overwegen.

Verzekerd bedrag
Diverse verzekeraars hanteren een verzekerd bedrag van 1 miljoen euro. Bij verzekeraars met een iets hogere premie geld een verzekerd bedrag tot wel 2,5 miljoen euro. De reden waarom de bedragen zo hoog liggen, is het voorkomen van hoge kosten bij bijvoorbeeld letselschade. Daarnaast hanteren de meeste verzekeraars geen eigen risico.

Schade claimen
Wanneer er schade ontstaat, is het raadzaam niet meteen schuld te bekennen. Het is verstandig eerst helder te krijgen wie er daadwerkelijk wettelijk aansprakelijk is. Hoewel verzekerde A de schade veroorzaakt, kan het soms voor beide partijen voordeliger zijn als de tegenpartij de schuld op zich neemt, en dus een beroep doet op de inboedelverzekering. Inboedelverzekeringen keren vaak meer uit dan aansprakelijkheidsverzekeringen.

Inboedelverzekeringen keren vaak de nieuwwaarde uit, terwijl aansprakelijkheidsverzekeringen vaak de dagwaarde uitkeren. Op deze wijze kan het toch voordeliger zijn om de schuld door de tegenpartij te laten bekennen. Dit werkt echter alleen bij allrisk inboedelverzekeringen. Standaard worden namelijk alleen schade bij brand, diefstal of storm uitgekeerd.

Vergelijken
Ondanks de lage premie kunnen verzekerden alsnog eerst vergelijken. Daarbij moet vooral rekening gehouden worden met de verschillende soorten dekkingen die een inboedelverzekering kan bieden.