Groen tegen grijs

Vroeger was de keuze snel gemaakt: grijze energie is het goedkoopst, en dus sloot men een grijze energiecontract af. Maar tegenwoordig liggen de verschillen tussen groene en grijze energie qua energieprijs niet meer zo ver uitelkaar. Groene energie is beter voor het milieu dan grijze energie. Maar hoeveel beter is groene energie eigenlijk in vergelijking met grijze energie? Is het die extra euro in de maand waard?

Grijze stroom
Grijze energie is stroom dat wordt opgewekt door middel van fossiele brandstoffen. Het probleem van fossiele brandstoffen is dat zij uitgeput kunnen raken. Bovendien is het opwekken van energie met behulp van fossiele brandstoffen schadelijk voor het milieu: er komen allerlei giftige gassen bij het omzettingsproces vrij, waaronder CO2. CO2 is het belangrijkste element voor de versterking van het broeikaseffect.

Vaak wordt grijze stroom opgewekt met behulp van gassen en kolen opgewekt. Daarbij komen dus deze giftige gassen vrij. Maar het is de stroomleveranciers in Nederland niet verboden om deze meer vervuilende manier van stroom opwekken te gebruiken en te verkopen aan consumenten. Het is dus aan de consument zelf of zij grijze stroom willen. Het belangrijkste motief om toch grijze stroom te gebruiken, is de lagere energieprijs.

Groene stroom
Toch kiezen steeds meer consumenten tegenwoordig voor groene stroom. Groene stroom wordt opgewekt vanuit onuitputtelijke bronnen, zoals de zon en de wind. Vroeger kostte deze technologie meer geld om te gebruiken, waardoor deze hogere prijs werd doorberekend aan de consument. Destijds was het voor consumenten een stuk minder aantrekkelijk om voor de groenere variant te kiezen.

Milieuliefhebbers vragen zich af of er naast groene stroom ook iets dergelijks als ‘groen gas’ bestaat. Dat bestaat wel, maar wordt niet veel in Nederland aangeboden. Alleen Essent biedt het groene gas aan. Groen gas is echter niet anders van samenstelling dan grijs gas. Ter compensatie van het gebruik van aardgas worden er bij groene stroompakketten bomen geplant.

Stroometiket
Ook al kies je graag voor het milieu, en neem je een groene stroompakket, toch kan het zijn dat de geleverde elektriciteit helemaal niet zo groen is. Of je wilt weten hoeveel schade grijze stroom nu echt toebrengt aan het milieu. In dat geval kun je letten op het stroometiket. Iedere energieleverancier in Nederland is verplicht een stroometiket bij de geleverde dienst of product te leveren.

Op het etiket staat vermeld op welke manier de elektriciteit is opgewekt en welke energiebronnen ervoor zijn gebruikt en samengesteld. Jaarlijks vóór de datum van 1 april geeft de energieleverancier een dergelijk stroometiket uit.

De prijs
Nu je de verschillen kent, is het tijd om te beslissen: wordt het groene of toch grijze stroom? Het is logisch dat de prijs van energie een belangrijke factor is bij het maken van de juiste keuze. Groene stroom is inmiddels niet veel duurder meer voor de consument, door de toenemende onderlinge concurrentie en de subsidies van de overheid. Energie vergelijken op onze website geeft u een overzicht van alle energieaanbieders in Nederland.