Energiebelasting

De prijs van energie komt niet alleen tot stand vanwege de (hoge) prijzen van aardolie in verre landen, maar de oorzaak kan veel dichterbij huis gevonden worden: in Den Haag. Ruim een derde van de prijs van energie bestaat uit energiebelasting. De energiebelasting is van toepassing op zowel de geleverde energie als het geleverde gas. Naast de energiebelasting betaalt de consument bovendien ook nog 21% belasting over de levering, het transport en de huur van de meter.

Kilowattuur
Over elk kilowattuur wordt energiebelasting geheven door de Nederlandse overheid. De energiebelasting is onderdeel van de prijs die de energieleverancier is rekening brengt. De energieleverancier draagt het belastingdeel van de prijs vervolgens af aan de belasting dienst. Ruim 45% van de prijs van gas wordt bepaald door de energiebelasting. Voor de prijs van stroom geldt dat een derde van de energieprijs bestaat uit energiebelasting.

De reden voor de energiebelasting is dat men gebruikmaakt van fossiele brandstoffen bij het opwekken van deze energie. Dit leidt tot uitstoot van broeikasgassen, dat weer kan leiden tot verzuring. Om ervoor te zorgen dat consumenten zich bewuster worden van hun energieconsumptie, is de energiebelasting ingevoerd. Doordat de energieprijs hoog ligt, zullen meer mensen erover nadenken hoe zij op een gemakkelijke manier minder energie kunnen verbruiken.

De energiebelasting die geheven wordt is gemiddeld. De jaarrekening loopt namelijk niet van 1 januari tot en met 31 december per kalenderjaar. Van alle energieprijzen binnen een van tevoren vastgestelde periode wordt een gemiddelde gemaakt. Over dit gemiddelde wordt de energiebelasting berekend. Daardoor kan het voor komen dat de energiebelasting niet ieder jaar gelijk is.

Zelf energie opwekken
Ook als je zelf energie opwekt, moet je daarover energiebelasting betalen aan de overheid. Zelfs wanneer je een groene stroompakket afsluit, moet je hierover energiebelasting betalen, ook al wordt er geen gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen. Over het verbruik van de eigen opgewekte energie moet je per kilowattuur energiebelasting betalen. Daarnaast moet ook de belasting toegevoegde waarde, die 21% van het volledige bedrag bedraagt, gewoonlijk geheven worden door de overheid.

Grijs en groen
Voor zowel als groene als grijze stroom wordt energiebelasting geheven. Dat lijkt oneerlijk: voor het opwekken van groene stroom worden er geen fossiele brandstoffen gebruikt, waardoor er minder CO2-uitstoot is. Toch is het tarief voor de energiebelasting hetzelfde. Echter dupeert de Nederlandse overheid de consumenten niet. Middels allerlei subsidies probeert de overheid om de consumptie van groene stroom zoveel mogelijk te stimuleren. Subsidies op groene energie is bovendien de reden dat de prijs van grijze en groene stroom niet meer zo sterk van elkaar verschilt. I2012 en 2013 kun je bovendien een subsidie aanvragen als je besluit om zonnepanelen op je huis te plaatsen.

Om te voorkomen dat de overheid ieder kilowattuur onmiddellijk belast, heeft de regering een heffingskorting ingevoerd op de energiebelasting. Deze heffingskorting wordt automatisch verrekend bij de eindejaar nota. Zelf hoeft de consument er dus niets aan te doen om de heffingskorting terug te kunnen vorderen.

Door energieprijzen te vergelijken zorg je ervoor dat energierekening niet te hoog wordt.