Zelf.nl

Zelf.nl

Zelf.nl is vaak de beste koop van de consumentenbond. Zelf.nl biedt alle grote verzekeringen aan. Zelf.nl is onderdeel van SNS Reaal.

Zelf.nl is een verzekeraar dat voortgekomen is uit een initiatief van Proteq Schade- en levensverzekeringen. Proteq is 100% onderdeel van SNS Reaal. Door zelf niet te doen aan dure reclamemiddelen of architectonische hoogstandjes kan Zelf.nl de premie voor de klanten laag houden.

Verzekeringen
Zelf.nl is een verzekeraar die verschillende soorten verzekeringen aanbiedt waaronder auto-, reis-, rechtsbijstand-, woon-, aansprakelijkheid-, en ongevallenverzekeringen. Voor iedere verzekering kan de toekomstige klant zijn of haar premie van te voren berekenen via de website. Zo weet de klant dus precies welke premie er betaald moet worden bij het afsluiten van een dergelijke verzekering.

Organisatie
Zelf.nl is het resultaat van een initiatief van Proteq. Proteq is voor 100% onderdeel van SNS Reaal. Wel heeft Zelf.nl een eigen kantoor in Heerhugowaard. Door te besparen om reclames en huisvesting kan de klant rekenen op een lage premie, zonder dat daarbij de dekking meer gelimiteerd wordt. Zelf.nl staat garant voor een snelle service via e-mail en de telefoon.

Bovendien houdt Zelf.nl een eigen blog bij waarin klanten zich kunnen informeren over de zaken die bij Zelf.nl spelen, maar ook wordt er verzekeringsmanier op een luchtige manier gepubliceerd.