Pro Life

Pro Life

Pro Life - De Christelijke zorgverzekeraar. Aanbieder van zorgverzekeringen met als uitgangspunt om de normen en waarden van christenen te respecteren.

Pro Life zorgverzekering is een zorgverzekeraar die speciaal vanuit een christelijk oogpunt werkt. De zorg moet toegankelijk en betaalbaar zijn, en bovendien moet het leven gerespecteerd worden. Vanwege de christelijke opvatting van Pro Life worden er behandelingen niet vergoed die bij een andere zorgverzekeraar wel vergoed zal worden. Echter biedt Pro Life in ruil daarvoor extra aandacht voor christelijke thuiszorg en verpleging.

Geen dekking
Pro Life biedt geen dekking voor abortus en euthanasie. Ook operaties voor geslachtsveranderingen worden niet door Pro Life vergoed, omdat dit indruist tegen de christelijke principes van het geloof. Wel wordt christelijke thuiszorg, verpleging en palliatieve zorg extra vergoed door Pro Life.

Acceptatie
Hoewel Pro Life een christelijke zorgverzekeraar is, geldt ook voor Pro Life een acceptatieplicht op de basisverzekering. Dit omarmt Pro Life juist, omdat vanuit hun christelijke overtuiging geldt dat iedereen recht heeft op goede zorg: jong of oud, gezond of ziek. Een extra daarbij is dat Pro Life ook standaard iedereen accepteert voor een aanvullende zorgverzekering, terwijl dit wettelijk niet verplicht is.

Onderdeel van Agis
Pro Life is onderdeel van Agis Zorgverzekeringen. Echter wordt er wel door Pro Life een zelfstandig beleid gevoerd. Agis Zorgverzekeringen heeft geen christelijk uitgangspunt, terwijl Pro Life dit juist wel heeft. Daarom haalt Pro Life het beste uit beide werelden. Pro Life heeft een eigen christelijke identiteit, en deze wordt dan ook meegevoerd in het beleid. Dit beleid wordt daarna weer getoetst door de Raad van Pro Life.

Zekerheid, professionaliteit en continu´teit vloeien voort uit de Agis. De klantgerichtheid, eigen identiteit en geloofwaardigheid komt voort uit de overtuigingen van Pro Life zelf. Via de eigen website www.ikzoekchristelijkehulp.nl kunnen klanten van Pro Life zelf een christelijke hulpverlener zoeken. De christelijke hulpverleners die op de site staan, worden in veel gevallen ook daadwerkelijk vergoed door Pro Life.